Bravar varilac i brodomonter – deficitarna i dobro plaćena zanimanja

Bravar varilac i brodomonter – deficitarna i dobro plaćena zanimanja

Plate za varioce i brodomontere, prema rečima direktora Tehničke škole iz Apatina Petra Popovića značajno su povećane u poslednje vreme. Kvalifikovani KV majstori varioci u Brodogradilištu u Apatinu imaju plate od 60.000 do 90.000 dinara, a ukoliko rade prekovremeno ili su varioci za prohrom ili aluminijum mogu mesečno da zarade preko 120.000 dinara. Isto stanje je i sa ostalim profilima metalne struke, kao što su zanimanja bravara, mašinbravara, mehaničara.

-Trenutno u školi imamo smerove za kuvara, auto-mehaničara, tehničara za upravljanje CNC mašinama i nautičke tehničare-rečni smer. Učenici koji završe za nautičkog tehničara imaju veliku prohodnost u rečnom saobraćaju. Posle prakse polažu za mornara, a nakon toga mogu da polažu za kapetana. Mogu da naglasim da su i plate za ova zanimanja velike u odnosu na trenutni prosek u našoj zemlji. I firme u Novom Sadu koje se bave rečnom plovidbom traže nautičare i mornare. To je trenutno deficitarno zanimanje. Mi smo do sada iškolovali četiri generacije nautičara, trenutno se školuje peta, i svi imaju mogućnost brzog zaposlenja, kao i napredovanja u poslu. Ovaj profil obrazuju još samo dve škole, Tehnička škola u Novom Sadu i Brodograđevinska škola u Beogradu - objašnjava Popović.

U Tehničkoj školi sa Domom učenika u Apatinu ove godine biće otvorena nova odeljenja za zanimanja usko povezana sa brodogradnjom. Lokalna samouprava i Brodogradilište nameravaju i stipendirati učenike, čime bi opština Apatin, odnosno, Tehnička škola postala vojvođanski centar svih metalskih struka u brodogradnji.

Namera novog vlasnika Brodogradilišta Vasilija Pecića i direktora Tehničke škole Petra Popovića je da obnove saradnju  školovanja stručnih kadrova za potrebe brodogradnje. Ovo preduzeće nekada je bilo u samo vrhu rečnih brodogradilišta (jedino na Dunavu opremljeno sinhroliftom – helingom), ima sve uslove za uspešnu obnovu.

-Kada su u Vojvodini radila sva brodogradilišta imali smo četiri do pet odeljenja brodostruke. Naša škola je tada u Pokrajini bila centar za obrazovanje radnika brodograđevinske i brodomašinske struke, a onda smo došli u situaciju da nekoliko godina nismo obrazovali te kadrove. Kako se sada mašinska i brodograđevinska struka obnavlja, ponovo smo otvorili vrata ovim strukama. Smatramo da će to biti respektabilno, da će se moći zaposliti dosta mladih ljudi i zato smo ove godine isplanirali upis učenika koji će pokrenuti taj deo proizvodnje. Potrebno je zanoviti broj radnika koji su nekada radili u brodogradilištu, a sada su u penziji. Stoga će škola obrazovati kadar koji će za tri godine, kada završe školovanje, moći odgovoriti na zahteve proizvodnje – naveo je Popović.

Škola je verifikovana za obrazovanje svih profila brodograđevinske i brodomašinske struke, a učenici se opredeljuju za trenutno najpotrebnije kadrove. Za početak će to biti zanatsko odeljenje trećeg stepena stručne spreme od 30 učenika sa dva profila bravar-varilac i brodomonter. Učenici će veliki deo prakse obavljati u Brodogradilištu Apatin.

-U planu nam je dualni sistem obrazovanja gde bi učenici imali potpunu praksu u Brodogradilištu, ali će moći ostvariti određenu novčanu nadoknadu za svoj rad, dok se firma obavezuje da im obezbedi sve uslove za rad, HTZ opremu, zaštitu i instruktore uz pomoć naših nastavnika praktične nastave. Opština je takođe zainteresovana da te učenike stipendira jer će oni doprinositi razvoju našeg grada. Brodogradilište će za početak zaposliti 200 do 250 ljudi, a kada budu radili punim kapacitetom oko 400 ljudi - izjavio je Popović.

Učenici koji nisu iz Apatina , a zainteresovani su za ova zanimanja, mogu konkurisati za mesto u Domu učenika koji raspolaže sa 108 mesta. Cena boravka u Domu je 5.600 dinara mesečno. Učenici imaju tri obroka, vaspitni rad, pomoć u učenju, slobodne aktivnosti.