Poreska uprava Srbije izdala Tehnički vodič o fiskalizaciji

Poreska uprava Srbije izdala Tehnički vodič o fiskalizaciji

Poreska uprava Srbije izdala je Tehnički vodič sa uslovima i karakteristikama elemenata elektronskog fiskalnog uređaja radi odobravanja za upotrebu u sistemu e-fiskalizacije, koji će od 1. jula krenuti sa primenom.

Vodič sadrži definicije pojmova, odeljak o elektronskim fiskalnim uređajima (EFU) sa pododeljcima o bezbednosnom elementu, procesoru fiskalnih računa i elektronskom sistemu za izdavanje računa. Sadrži i deo o fiskalnim računa u kom je objašnjena procedura kreiranja računa, njegov sadržaj, i vrste fiskalnih računa koji će biti u opticaju.

Novi model fiskalizacije u Srbiji počinje sa primenom 1. januara 2022. godine, a njegova implementacija biće potpuno besplatna za privredu. Svi subjekti u javnom sektoru, od početka sledeće godine, imaće obavezu da primaju, čuvaju i izdaju elektronske fakture, dok će za privatni sektor elektronsko fakturisanje biti obavezno od 1. januara 2023. godine.

Tehnički vodič o fiskalizaciji možete pogledati ovde.