Nepoznavanje jezika osnovna je prepreka prilikom registracije stranih pravnih lica u Srbiji

Nepoznavanje jezika osnovna je prepreka prilikom registracije stranih pravnih lica u Srbiji

Registracija pravnih lica u Srbiji deluje jednostavno, ali i pored toga što postoje uputstva na zvaničnom sajtu Agencije za privredne registre, pravnim licima iz inostranstva koji žele da posluju u Srbiji, potrebna je pomoć kroz administrativni lavirint.

Sa Aleksandrom Dobromirovim, direktorom Office Serbia iz Novog Sada pričali smo o registraciji pravnih lica u Srbiji, problemima sa kojima se stranci susreću tim povodom, kao i kakve firme žele da posluju u Srbiji i u čemu im je potrebna pomoć.

Strancima je najveća barijera, prema rečima Dobromirova, jezik, jer kod nas ljudi, posebno u administraciji, slabo govore engleski jezik. Strancima koji žele da posluju u Srbiji potrebna je pomoć i oko nalaženja kancelarijskog prostora, zaposlenih, registracije firme, administrativnih poslova.