Usluge Milenijum osiguranja dostupne online i putem telefona

Usluge Milenijum osiguranja dostupne online i putem telefona

Kompanija Milenijum osiguranje a.d.o., usled aktuelne situacije sa koronavirusom u našoj zemlji i proglašenja vanrednog stanja, preduzela je mere zaštite svojih klijenata i zaposlenih. Korisnicima osiguranja su usluge dostupne putem online i telefonskih servisa i mogu se ostvariti bez odlaska u ekspozituru.

Ekspoziture i prodajne kancelarije radnim danima rade u skraćenom režimu, od 9 do 14 časova. Rokovi za prijavu štete produžavaju se do normalizacije situacije u celoj zemlji.

Bez odlaska u ekspozituru moguće su sledeće usluge:

-Kupovina polisa osiguranja 24/7 putem webshop-a
Online kupovina polisa za svega nekoliko minuta i bez rizika od izlaganja virusu, omogućena je za putno osiguranje, osiguranje Pomoć na putu, osiguranje domaćinstva i Siguran kvadrat (osiguranje stana, stvari u stanu i članova domaćinstva). Ugovaranje polise izvršava se na Milenijum webshop-u: https://webshop.milenijum-osiguranje.rs/

-Zahtevi za ponudu i obnovu osiguranja
Svi zahtevi za ponudu i obnovu osiguranja mogu biti podneti i realizovani na jedan od tri načina: ispunjavanjem kontakt forme na sajtu http://mios.rs/kontakt/, pozivanjem Call centra na broj telefona 011/7152-300 (sa svih mreža), slanjem upita na mejl adresu office@milenijum-osiguranje.rs.

- Prijava štete bez odlaska u ekspozituru
Svi korisnici osiguranja od auto-odgovornosti i auto-kaska imaju na raspolaganju 24/7 online servis dostupan na linku https://stete.milenijum-osiguranje.rs/pls/apex_insur5/f?p=123:300.
Sve ostale vrste odštetnih zahteva mogu se prijaviti takođe non-stop, u dva koraka: reuzimanjem i popunjavanjem obrazaca sa linka http://www.mios.rs/strana/prijava-stete.html, slanjem popunjenog zahteva na mejl adresu prijava@milenijum-osiguranje.rs. Popunjene zahteve za prijavu štete korisnici mogu slati i na adresu ekspoziture Milenijum osiguranja putem redovne pošte i putem telefona 011/7152-300.

Usluge koje su takođe dostupne su i Call centar i email adresa, Savetnici prodaje, Coris kontakt Centar, Coris centar za pomoć na putu. Više o svim uslugama koje su moguće online pogledajte na sajtu.

Kontakt centar namenjen korisnicima Pomoći na putu dostupan je 24/7 putem telefona 011/36-36-906.