Rate kredita biće veće nakon zastoja u otplati

Rate kredita biće veće nakon zastoja u otplati

Narodna banka Srbije je uvela moratorijum na kredite pa tako ko to želi, u narednih 90 dana ne mora da plaća obaveze. Međutim, rate će, kako kažu bankaru, nakon zastoja u otplati, biti nešto veće.

Bankari kažu da zastoj u otplati ne znači i zastoj u obračunu. Obračunata kamata će se rasporediti na preostale anuitete (rate).

- U odnosu na redovnu (ugovorenu) kamatu koju banka obračunava za vreme trajanja zastoja, ona se pripisuje dugu i raspoređuje se ravnomerno na preostali rok dospeća - saopštila je NBS.