KO SU NAJVEĆI PORESKI DUŽNICI?

KO SU NAJVEĆI PORESKI DUŽNICI?

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da očekuje da će reforma Poreske uprave biti završena do 2023. godine i ocenio da će ta institucija podstaći dalji razvoj srpske ekonomije i učiniti je atraktivnijom i najavio da će do kraja godine biti objavljen spisak 100 najvećih poreskih dužnika.

On je tokom skupštinske rasprave kazao i da se ekonomska situacija u Srbiji promenila - ranije je imala visok javni dug, deficit, negativne stope rasta, nije bilo investicija, a danas dominiraju drugačije teme - govori se o suficitu, stopama rasta ekonomije, stabilizovan je javni dug, smanjena stopa nezaposlenosti. Na pitanje samostalnog poslanika Miladina Ševarlića, kazao da zakon propisuje da se informacija o preskim dužnicima objavljuje jednom godišnje, ističući da će spisak biti objavljen u narednih nekoliko nedelja, a sigurno do kraja godine.

Što se tiče prethodne godine najveći dužnici su bili: Novinsko izdavačko preduzeće kompanija Borba AD i Mera-invest, dok među firmama u stečaju, početni niz činile su banke u stečaju - Beobanka, Investbanka, Astra banka, te Beogradska banka.

Ostaje nam da sačekamo kraj godine i da vidimo ko će se na naći na crnoj,  a ko na beloj poreskoj listi.