FINANSIJSKI VODIČ NBS ZA POVRATNIKE

FINANSIJSKI VODIČ NBS ZA POVRATNIKE

Narodna banka Srbije objavila je Finansijski vodič za povratnike, građane koji se vraćaju u Srbiju, a koji objašnjava kako se na njih odnose devizni propisi države. 

U vodiču se nude informacije kako da se otvori ili zatvori račun u banci u Srbiji, prenese novac iz inostrane banke u banku u našoj zemlji, i drugo. 

Kako se navodi u ovom dokumentu, Finansijskim vodičem za povratnike NBS nastoji da unapredi informisanost naših građana koji žele da se vrate u Srbiju, a kako bi se stvorili uslovi za njihov lakši povratak i bržu integraciju, kao i za raspolaganje njihovim novcem.

"Cilj Finansijskog vodiča jeste da se na jednom mestu, jednostavno i sveobuhvatno, pruže informacije u vezi s većinom pitanja iz oblasti deviznog poslovanja koje su značajne za povratak naših građana iz inostranstva", kažu u NBS.

Kako se navodi, povratnikom se smatra lice koje je boravilo u inostranstvu duže od godinu dana i koje se vraća u Srbiju, a pre svega lice koje se iselilo iz RS i koje je boravilo u inostranstvu na osnovu dozvole stalnog boravka ili drugog odgovarajućeg dokumenta.