Erste banka

Erste bank a.d. Novi Sad ostvarila dobit od skoro 3 milijarde dinara!

Erste bank a.d. Novi Sad prošle godine zabeležila je rast ukupnih depozita stanovništva i korporativnih klijenata od 20%. Ukupni krediti porasli za više od 3%, a od toga su krediti stanovništvu i mikro klijentima imali najveći rast od 34,1% u odnosu na kraj 2017. godine. Dobit od kamata bila je viša za 7,6% u odnosu na isti period 2017. godine i iznosila je 6,69 milijardi dinara, dok je dobit od naknada i provizija bila viša za 6,8% i iznosila 1,59 milijardi dinara.

Neto dobit na kraju 2018. godine popela se na 2,92 milijardi dinara, što je za 10,9% bolji rezultat u odnosu na isti period 2017. godine. Bilansna suma je uvećana za 25,3%, sa 161,92 milijardi dinara na kraju 2017. godine na 202,93 milijardi dinara na kraju 2018. godine. NPL racio je na kraju 2018. godine iznosio 1,6%.

Dobre rezultate poslovanja imala je i matična kompanija Erste Grupa, čija je neto dobit porasla za više od trećine na skoro 1,8 milijardi evra, što je najbolji rezultat u njenoj istoriji.

Izvor: BI

Foto: Facebook / erstebankasrbija