Poštanska štedionica

Banka Poštanska štedionica uspešno poslovala i u 2018. godini

Banka Poštanska štedionica a. d. Beograd, u kojoj Republika Srbija ima 100% vlasništva, nastavila je trend uspešnog poslovanja, koji je započet u 2017. godini, i u prošloj godini. Pojektovana dobit će se za 2018. kretati oko 2,3 milijarde dinara, rekao je za Večernje novosti Bojan Kekić, predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica:

"Ostvarili smo gotovo sve što je bilo planirano zaključkom Vlade Republike Srbije, koji se odnosi na stratešku preorijentaciju poslovanja na tzv. retail segment poslovanja, potpuno pratimo definisane ciljeve u biznis planu za trogodišnji period 2018-2020. Sve to je potvrđeno od strane predstavnika MMF-a i Svetske banke, koji su nam nekoliko puta tokom prethodne godine bili u poseti. Sa Ministarstvom finansija imamo veoma dobru saradnju, uzimajući u obzir činjenicu da Ministarstvo ima jasno definisanu nadležnost nad finansijskim institucijama koje su u većinskom državnom vlasništvu. Vrlo dinamično smo u prethodnoj godini širili poslovnu mrežu, sa ciljem obezbeđivanja dostupnosti naših proizvoda i usluga što širem krugu postojećih i potencijalnih klijenata. Sa 174 ekspoziture, potpuno smo ravnomerno raspoređeni po regionima u čitavoj Srbiji. Istovremeno, osnovni pokazatelji poslovanja, prinos na poslovnu imovinu i angažovani kapital, više su nego zadovoljavajući, dok smo po pitanju adekvatnosti kapitala i likvidnosti na višestruko višim nivoima od regulatornih zahteva. To je prvenstveno rezultat strateškog opredeljenja menadžmenta Banke da svi depoziti, a pre svega naših klijenata fizičkih lica, moraju biti replasirani u najlikvidnije i najsigurnije bilansne pozicije. Dakle, nema nikakvog 'igranja' sa sredstvima naših deponenata i njihovom ušteđevinom".

Pet ekspozitura na severu Kosova i Metohije

Banka je, zaključkom Vlade Srbije, preuzela poslovanje Jugobanke Jugbanke a. d. Kosovska Mitrovica 1. aprila 2018. Tako se sada na severu Kosova i Metohije nalazi pet ekspozitura. Zadržani su svi zaposleni, koji su obučeni za operativni rad u skladu sa procedurama Poštanske štedionice. 

"Dosadašnji rezultati naših organizacionih oblika u južnoj srpskoj pokrajini su više nego zadovoljavajući, naročito u segmentu poslovanja sa stanovništvom, mada se možemo pohvaliti i sasvim solidnim rezultatima u poslovima sa pravnim licima na KiM", dodao je Kekić.

Bojan Kekić

Promocija dina kartice

Obaveza Banke Poštanska štedionica jeste da doprinese razvoju i promociji nacionalnih resursa. Jedan od njih je i "dina" platna kartica. Kao najveći izdavalac na tržištu, trenutno imaju oko 1,5 miliona izdatih platnih kartica.

"U saradnji sa NBS i uz insistiranje guvernera Jorgovanke Tabaković, tokom prethodne godine omogućili smo plaćanje na rate debitnom 'post kard dina kard' karticom bez kamate i propratnih troškova u trgovinskim objektima sa kojima Banka ima zaključene ugovore. Na taj način smo doprineli tome da se pronađe daleko efikasnija zamena tradicionalnim čekovima. Interesovanje klijenata i trgovaca je zaista ogromno, s obzirom na činjenicu da ovakva mogućnost plaćanja predstavlja obostrano korisno rešenje", tvrdi Bojan Kekić.

Dodao je da  je saradnja sa najvećim kartičarskim brendom na svetu China Union Pay samo jedan segment izuzetne saradnje koju Banka ima sa finansijskim i nefinansijskim institucijama iz NR Kine. Trenutno je ovo jedina banka na tržištu koja je omogućila prihvat ovih platnih kartica na njenim bankomatima, a uskoro će omogućiti i plaćanje ovim karticama kod trgovaca koji poseduju njihove POS terminale.

Banka Poštanska štedionica će biti uključena u projekat državne stanogradnje

Banka Poštanska štedionica će biti uključena u projekat masovne državne stanogradnje za pripadnike snaga bezbednosti. Projektovana vrednost izgradnje više od 8.000 stanova na sedam lokacija iznosi oko 250 miliona evra.

"Spremni smo da odmah po otpočinjanju izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti krenemo u prva kreditiranja klijenata. Naši zaposleni u gradovima u kojima je izgradnja stanova predviđena su potpuno osposobljeni za prijem i obradu svih zahteva", zaključuje Kekić.

Foto: Facebook / Banka Poštanska štedionica