ZBOG ČEGA ODREĐENI PREDUZETNICI NE PRIMAJU PLATNE KARTICE?

ZBOG ČEGA ODREĐENI PREDUZETNICI NE PRIMAJU PLATNE KARTICE?

Uprkos tome što je u junu 2018. donet Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica i tom prilikom stvoreni preduslovi za snižavanje trgovačkih provizija, veliki broj prodajnih mesta, pogotovo onih koji pružaju određene usluge i dalje ne primaju platne kartice.

Mali preduzetnici, frizeri, kozmetičari, majstori, pa čak i privatni lekari, kao i mnogi drugi, često ne primaju "plastični novac". Kažu da je razlog je jednostavan - ne primaju kartice jer im se ne isplate troškovi koji idu na teret prihvatioca kartice. Kada je provizija značajno veća iznosi troškova, koji idu na račun primaoca kartice, prevaljuju se na onog koji plaća.

Narodna banka Srbije nema podatke koliko se kod nas koriste kartice, a koliko gotovina. "NBS po prirodi posla koji obavlja ne može da raspolaže podacima o korišćenju gotovine u trgovinskim radnjama, odnosno u prometu robe i usluga, s obzirom na to da te transakcije ne spadaju u pružanje platnih usluga od strane banaka i drugih pružalaca platnih usluga za razliku od kartičnih plaćanja i plaćanja čekom u trgovinama", kažu iz NBS.

U Srbiji se kartice se najviše koriste za kupovinu hrane, mešovite robe, lekova, odeće i slične robe u supermarketima, prodavnicama mešovite robe, specijalizovanim apotekama, benzinskim pumpama i restoranima. 

U 2018. godini obavljeno je 205,6 miliona transakcija platnim karticama na prodajnim mestima, u vrednosti od preko 365 milijardi dinara. U istom periodu, na internetu smo obavili 2,8 miliona transakcija u vrednosti od preko 9,2 milijardi dinara.