Suficit u republičkom budžetu

Suficit u republičkom budžetu

Na kraju januara ove godine u republičkom budžetu ostvaren je suficit u iznosu od 13,3 milijarde dinara. Javni dug Srbije iznosio je 27,14 milijardi evra na kraju januara 2021. godine, što čini 53,7 procenata bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je Ministarstvo finansija.

Udeo javnog duga u BDP-u je u januaru smanjen za 3,7 procenata u odnosu na decembar 2020, kada je iznosio 57,4 posto. Ministar finansija, Siniša Mali, izjavio je krajem februara da je javni dug Srbije niži nego što je bio pre pandemije i da neće značajnije rasti do kraja godine.

Nivo srpskog duga je znatno ispod EU limita od 60 procenata BDP-a, koji je utvrđen Mastriškim sporazumom.

U republičkom budžetu Srbije ostvaren je suficit u iznosu od 13,3 milijarde dinara na kraju januara 2021. godine, objavilo je Ministarstvo finansija. Naplaćeni su prihodi od 110,7 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 93,8 milijardi dinara

Prema godišnjem planu izvršenja budžeta opšte države, za januar je planiran fiskalni deficit u iznosu od 19,8 milijardi dinara. Dug opšte države iznosi 54,5 procenata BDP-a, navodi Ministarstvo finansija.