Razvojna agencija Vojvodine - vaš pouzdan partner

Razvojna agencija Vojvodine - vaš pouzdan partner

Razvojna agencija Vojvodine – RAV osnovana je pod okriljem Pokrajinske vlade, sa ciljem da pruža podršku sprovođenju razvojne, poljoprivredne i politike ruralnog razvoja Vojvodine.

Posao ove agencije je da podstiče priliv stranih i domaćih investicija i pruža profesionalne usluge kompanijama koje investiraju u Vojvodinu. Oni analiziraju privredne potencijale i postojeće resurse, kreiraju predloge mera za podršku razvoja privrede, poljoprivrede, energetike, turizma i ruralnog razvoja - sa posebnim akcentom na inovacije i tehnološki razvoj.

O svemu što rade, sajmovima na koje odlaze, najvećoj bazi greenfield i brownfield lokacija u našoj pokrajini, zahtevima i podsticajima za investitore pričali smo sa Oliverom Kovačević, direktorkom Sektora za promociju Razvojne agencije Vojvodine.