Poreske olakšice za novoosnovane firme

Poreske olakšice za novoosnovane firme

Novoosnovana pravna lica i preduzetnici u 2018. godini suočili su se sa promenjenim uslovima u vezi sa poreskim olakšicama. Zakon o porezu na dohodak građana je izmenjen, a poslodavci i njihovi zaposleni oslobođeni su plaćanja poreza i doprinosa.

Izmene Zakona na snazi su od polovine decembra, tačnije od 16. decembra pošle godine, a sa njihovom primenom krenulo se 1. januara 2019. godine. Preduzetnici koji su od nove godine osnovali firmu biće oslobođeni plaćanja poreza za sebe kao vlasnika firme, a za radnike koje budu zapošljavali moraće da plate porez.

O visini poreza i neophodim dokumentima za zapošljavanje radnika najbolje bi bilo da se pobrinu profesionlaci kojima su knjigovodstvene usluge osnovna delatnost. Kada nastane problem oko zapošljavanja, vođenja poslovnih knjiga i sličnih pitanja rešenje uvek ima knjigovodstvena agencija. Beograd ima veliki broj finansijskih i poreskih savetnika, a samo oni od ugleda i poverenja mogu rešiti svaki poslovni izazov. Zato je pravi izbor agencija za knjigovodstvo T&M Consulting.


Šta sve podrazumevaju izmene poreskih olakšica?

Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u svojim izmenama donose sledeće:

 • Svi budući vlasnici firmi oslobođeni su plaćanja poreza i doprinosa samo za sebe;

 • Nema oslobađanja od plaćanja poreza i doprinosa za novozaposlene;

 • Svi preduzetnici koji po starim propisima koriste ovaj program iz državnog budžeta dobijaju sredstva samo za zdravstveno osiguranje;

 • Preduzeća koja su od 1. oktobra 2018. godine koristila olakšice po starim propisima i dalje mogu da ih koriste, ali iznos zarade za godinu dana ne sme da bude veći od trostruke prosečne godišnje zarade;

 • Osnivanjem firme u 2019. podini preduzetnicima će biti uplaćeni svi doprinosi iz državnog budžeta;

 • Maksimalan iznos zarade za sva novoosnovana pravna lica i preduzetnike jeste 37 000 dinara neto iznosa.

Ako i dalje postoji neka nejasnoća oko izmena zakona, stručnjaci za knjigovodstvene usluge postaraće se da sve bude brzo i efikasno razrešen. Bilo da je potreban pravni ili poreski savet, tu je agencija za knjigovodstvo. Beograd je postao grad preduzetnika, pa shodno tome treba uvek imati na umu da se na početku poslovanja mogu pojaviti brojne pravne i poreske prepreke.

Ko ima pravo na poreske olakšice?

Pravo na poreske olakšice mogu da ostvare:

 • Budući preduzetnici;

 • DOO preduzeća;

 • Preduzetnici u oblasti poljoprivrede.

Pravo na oslobađanje od plaćanja doprinosa na teret poslodavca i zaposlenog može se ostvariti po osnovu:

 • lične zarade vlasnika firme;

 • zarade osnivača DOO preduzeća;

 • zarade preduzetnika u oblasti poljoprivrede.

Nove olakšice ne važe za paušalo oporezovane preduzetnike. Svako ko se opredeli za isplatu lične zarade i vođenje knjiga može da iskoristi povlastice.

Međutim, poslovne knjige bi trebalo voditi pravilno i profesionalno. U tim situacijama najbolje je koristiti knigovodstvene usluge. Knjigovodstvena agencija pomaže svakom preduzetniku da brzo i lako reši brojne nedoumice u vezi sa poslovnim knjigama i njihovim vođenjem. Najbolje je obratiti se stručnim licima, jer sve probleme u vezi sa porezima i doprinosima može da reši dobra knjigodstvena agencija. Beograd ih ima mnogo zato se profesionalcima treba na vreme obratiti.

Koji su uslovi za dobijanje poreskih olakšica?

Svi preduzetnici i novoosonovana preduzeća moraju da ispune određene uslove kako bi dobili poreske olakšice. Reč je o sledećim uslovima:

 • Fizička lica pre otvaranja firme moraju da budu prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje makar 6 meseci ili mora da protekne bar godinu dana od završetka studija budućeg preduzetnika;

 • Preduzetnik mora da bude prijavljen kao obavezni korisnik socijalnog osiguranja;

 • Osnivač DOO firme mora da ima zasnovan radni odnos u firmi;

 • DOO firma može da ima najviše devet osnivača koji moraju biti zaposleni u toj firmi i moraju da imaju obavezno socijalno osiguranje.

Poslodavci ostvaruju pravo na poreske olakšice u periodu od 12 meseci od trenutka osnivanja firme. Buduće firme i preduzetnici pravo na ove olakšice imaju sve do 31. decembra 2019. godine.

Ko može da koristi stare poreske olakšice?

Poslodavci koji su započeli biznis u periodu od 1. oktobra 2018. godine do 15. decembra 2018. po starim propisima nastavljaju da koriste poreske olakšice. Ako je novoosnovani poslodavac prvobitno zaposlio dva radnika, a onda početkom ove godine još radnika, onda za novozaposlene radnike dobija iste olakšice koje je koristio i prilikom otvaranja firme.

Međutim, postoji nekoliko ograničenja koja su u vezi sa novim poreskim olakšicama. Reč je o sledećem:

 • Jedno lice samo jednom može da ostvari pravo na poreske olakšice;

 • Novoosnovani preduzetnik ostvaruje pravo na olakšice, a drugi novoosnovani poslodavac za istu osobu ne može da ostvari oslobađanje od poreza.

 • Lica koja ostvaraju nove poreske olakšice ne mogu da budu korisnici drugih olakšica poput subvencija Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ako su poreske olakšice i izmene zakona preduzetnicima unele pometnju i dovele do nastanka brojnih nedoumica, onda je agencija za knjigovodstvo pravo mesto gde će se sve nedoumice rešiti.

Kada ističe pravo na korišćenje poreskih olakšica?

Postoje dva slučaja kada ističe pravo na korišćenje porekih olakšica:

 • Nakon godinu dana od osnivanja firme;

 • Kada mesečna isplata lične zarade preduzetnika, odnosno osnivača firme pređe 37 000 dinara.

Za sve dodatne informacije, tu je agencija za knjigovodstvo koja brzo i efikasno rešava sve nejasnoće oko poreskih olakšica za preduzetnike.

Foto: Pixabay / IMS68