NBS: Banke ne naplaćuju naknade za donacije

NBS: Banke ne naplaćuju naknade za donacije

Izvršni odbor Narodna banke Srbije usvojio je odluku kojom se zabranjuje naplaćivanje naknada i drugih troškova za usluge koje se pružaju u platnom prometu pri uplati, odnosno prenosu novčanih sredstava u dinarima i devizama na namenske račune Republike Srbije, koji su otvoreni radi prijema donacija u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19.

Banke, institucije elektronskog novca, platne institucije i JP Pošta Srbije, u skladu sa ovom odlukom ne mogu od korisnika platnih usluga naplatiti naknadu za uplate i prenose na navedene račune. Naknade se ne naplaćuje bez obzira na to da li se ove transakcije izvršavaju kao uplata na šalteru pružalaca platnih usluga, kao prenos sa tekućeg ili drugog platnog računa, ili pružanjem druge vrste platne usluge.

NBS je navela i spisak namenskih računa na koje se mogu izvršiti uplate donacija za borbu protiv epidemije bolesti COVID-19.