Koje sve poreze plaća preduzetnik kada otvara firmu?

Koje sve poreze plaća preduzetnik kada otvara firmu?

Poreska pismenost u Srbiji je na izuzetno niskom nivou. Preduzetnici koji žele da otvore firme, najčešće nisu upoznati sa brojem poreza, taksi i doprinosa koja pri tom činu moraju da plate.

Prilikom otvaranja firme u Srbiji, preduzetnici plaćaju četiri ili pet poreza, tri doprinosa, a broj taksi varira zavisno od delatnosti kojom će se preduzeće baviti.

Svaki preduzetnik bez obzira na delatnost kojom se bavi prilikom otvaranje firme mora da plati sledeće:

-doprinosi za penzijsko
-doprinosi za zdravstveno
-doprinosi za nezaposlenost
-porez na dobit
-eko taksa

Koji se sve porezi plaćaju u Srbiji pročitajte u tekstu koji je za vas pripremilo Vizija računovodstvo.