Kako vam iskusan računovođa uz zakonitu evaziju poreza može uštedeti 300.000 dinara za godinu dana?

Kako vam iskusan računovođa uz zakonitu evaziju poreza može uštedeti 300.000 dinara za godinu dana?

Kao poreski obveznik znate da ste u obavezi da državi platite porez, po različitim osnovama. Mi sa druge strane znamo da kada se umanji oporezivana osnovica, to daje mogućnost da se uštedi novac i uveća kapital.

Kako ne biste platili više nego što je potrebno i manje nego što je obavezno, neophodan vam je dobar i iskusan računovođa ili poreski savetnik.

Kada imate iskusnog računovođu koji prati zakonske promene, on će znati kako da na najbolji način iskoristite zakonitu evaziju poreza, odnosno koji legalan način za smanjenje poreza je u skladu sa vašim poslovanjem i poslovnim knjiga.

Zatražite ponudu OVDE

Kako vam iskusan računovođa uz zakonitu evaziju poreza može uštedeti 300.000 dinara za godinu dana?

Odgovor na pitanje iz naslova ćemo vam ilustrovati kroz primer:

Januar je mesec, a Đorđe je odlučio da proširi poslovanje i zaposli novog radnika. U vezi sa svojom odlukom, on konsultujete računovođu. S obzirom na to da Đorđev računovođa prati zakosnke promene, upućen je u to da je izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana uvedena nova poreska olakšica za poslodavce koji od 1. marta 2022. godine do 31. decembra zasnuju radni odnos sa novozaposlenim licem.

Da bi Đorđe mogao da ostvari pravo na ovu poresku olakšicu, računovođa mu je ukazao na dve zakosnke odredbe koje mora imati u vidu:

Osoba koje će zaposliti, od 1. januara 2019. godine do 28. februara 2022. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, ni preduzetnika. Novozaposlenom će isplaćivati bruto zaradu veću od 76.500 rsd.
Ukoliko ova dva uslova budu ispunjenja, Đorđe će biti oslobođeni od obaveze plaćanja 70% poreza na zarade i 100% doprinosa za PIO na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

Osim što je računovođa Đorđa upoznao sa dva uslova o kojima smo gore pisali, on ga je posavetovao i da svoju odluku o zaposlenju nove osobe odloži za dva meseca kako bi ostvario pravo na ove poreske olakšice.

Time što je Đorđe poslušao računovođu i umesto u januaru, novog radnika zaposlio u martu, ostvario je uštedu u iznosu od (otprilike) 23.129 rsd mesecno. Na godišnjem nivou, to je cifra od 277. 548 rsd.

Traži ponudu

Zanima vas i kako se zakonita evazija poreza definiše i koji su sve legalni načini da se umanji porez?

Klikni na link OVDE.