Kako da podnesete prijavu za godišnji porez na dohodak građana?

Kako da podnesete prijavu za godišnji porez na dohodak građana?

Prema podacima Poreske uprave Srbije kod njih je pristiglo 30 290 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu.

Obavezu prijave godišnjeg poreza na dohodak u 2020. godini, imali su građani koji su ostavarili dohodak veći od 2 987 424 dinara.

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Poreski obveznici su:

- rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi

- nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike

Kako se oporezuje godišnji dohodak, kako podneti prijavu za vas je pripremilo Vizija računovodstvo.