Pod kojim uslovima će tačno vinogradari i vinari moći da konkurišu za sredstva iz ovaj programa tek će biti obelodanjeno. Očekuje se da javni poziv za IPARD sredstva bude otvoren do kraja oktobra.