VAŽNOST TRANSPORTNIH AGENCIJA U SAVREMENOJ LOGISTICI

VAŽNOST TRANSPORTNIH AGENCIJA U SAVREMENOJ LOGISTICI

Generalni direktor Alti Logistike, Nikola Jevtić, objašnjava nam šta rade agencije/logistički provajderi i kako se njegova firma specijalizovala za proveru i kontrolu svih neophodnih elemenata uvoznog ili izvoznog posla i za glatko i staloženo rešavanje svih izazova koji se nužno pojave u procesu transporta i špedicije.

"Posle tri i po godine rada uspostavili smo kontakti i saradnju sa više od 500 registrovanih aktivnih klijenata koji nam ukazuju poverenje. Portfolio koji gradimo, poverenje i partnerski odnos sa našim klijentima, gajimo od samog osnivanja firme" – navodi Jevtić. Alti Logistika je specijalizovana za međunarodni drumski i brodski transport. Kompletnu uslugu zaokružuju sa carinskim posredovanjem i distribucijom, uglavnom nude rešenja od „vrata do vrata“.

Do sada su prevezli više od 6.500 pošiljki, organizovali biše od 4.500 carinskih postupaka i učestvovali na dve konferencije – Transport i Logistika Dunavskog regiona i Jugoistočne Evrope i bili prepoznati kao nosioci nagrade ‘’Brend Lider’’ za 2017/2018.godine-

"Glavni adut nam je briga o klijentima, pouzdan i efikasan servis sprovodimo u delo tako što pažljivo osluškujemo i predviđamo očekivanja klijenta, usaglašavamo ih sa rešenjima koje dogovaramo sa našim podugovaračima. Najvažnije je da u tom posredništvu pomno pratimo sve učesnike u lancu, blagovremeno pribavljamo i prosleđujemo informacije putem telefona, imejla, softvera za instant komunikaciju (Outlook, Viber, Skype, Sms i dr.) da bi poručilac non stop bio u toku, da bi imao objektivnu informaciju, a sa konačnim ciljem da obećano bez kompromisa bude i isporučen" objašnjava direktor Jevtić.

Na pitanje šta su karakteristike agencijskog delovanja u savremenoj logistici Nikola kaže da svaki aposleni vrlo dobro zna koliko je potrebno truda, snalažljivosti i koncentracije da se pojedini predmet sprovede tako da glava ne boli ni naručioca ni prevoznika ni stranog partnera ni carinske službe. Svaki predmet prođe kroz pet pari ruku, svaki od članova tima kontroliše pojedine aspekte dokumentacije i time je mogućnost greške smanjena na najmanju moguću meru. U pitanju je istinska dodatna vrednost koju „kalemimo“, od trenutka kada nam se poveri posao. Premda je optimalno da klijent precizno kompletira dokumentaciju, proračuna dimenzije i količinu tereta, poštuje vremenske parametre – mi ipak smatramo da klijent nije dužan da poznaje finese transportovanja i izvoznih poslova i da je život širi od striktnih planova. Zato smo tu, da prekontrolišemo svaki nalog i svaki dokument, sugerišemo dopunu, u najkraćem roku pronađemo adekvatno transportno rešenje i hladnokrvno rešimo nepredviđene okolnosti

O dilemi da li je logistika rutinski način obavljanja stvari direktor kaže da iako je logistika jedna od oblasti gde su okviri delovanja na prvi pogled vrlo kruti, mislim da je suština ovog posla napraviti „dodatni korak“ i snalažljivo rešavati neočekivane situacije. I mi imamo procedure, dosta procedura ali ih ne namećemo klijentima po svaku cenu. Smatram da su najskuplje reći koje možete reći klijentu i time izazvati njegovo nezadovoljstvo: „to je naša procedura“, „isteklo nam je radno vreme“ ili „mi tako uvek radimo“ pa – izvolite se prilagoditi našem načinu rada. Munjevita reakcija i stalna pripravnost bez obzira na zvanično radno vreme je nešto s čime smo se svi srodili.
Kada bi se transporti uvek odvijali po unapred predviđenim pravilima uloga ljudskog faktora bi bila minimalna. A ja mislim da je fina i brza intervencija pripravnog specijaliste baš ono što razlikuje rutinsku uslugu od ekstra usluge. To je ono što zadržava klijente, što im štedi vreme i živce i opravdava našu ulogu posrednika.

Nikola kaže da nema bojazni za budućnost savremene agencijske usluge u logistici. Svi zaposleni u Alta logistici su dovoljno obučeni i osnaženi da samostalno deluju, a i partneri su se navikli na poznate osobe sa kojima brže pronalaze rešenje. Krupan zaokret u konceptu logistike ove firme se desio kada sam shvatio da klijentima zapravo ne prodajemo uslugu, već čitav naš servis, sveukupne napore koje uigrana ekipa ulaže. Nakon završenog postupka neretko dostavimo klijentu kratak pregled šta smo sve uradili i po pravilu partneri ne ostaju ravnodušni: oni tako shvataju koliko je napora, razgovora, mejlova bilo potrebno da se posao okonča i da smo mi jedan uigran servis za rešavanje niza problema. 

Direktor naglašava da klijent treba da bude potpuno rasterećen kako bi mogao da se bavi svojim osnovnim poslom. U slučaju uvoza mi najavljujemo ino partneru da bismo proverili datum i vreme kada je roba spremna, češljamo i kontrolišemo dokumentaciju, zakazujemo vreme preuzimanja, tokom tranzita stalno obaveštavamo klijenta o kretanju pošiljke i terminu prispeća robe na odredište.
Ukoliko tokom tranzita iskrsne bilo koji problem, a problemi se dešavaju gotovo svakodnevno, imperativ je da izazove rešavamo u realnom vremenu. Volim da saradnicima kažem „šta je teško rešavamo odmah, šta je nemoguće treba nam malo vremena“. Nepovoljne situacije se kreću u rasponu od pomerenih vremena utovara i istovara, meteoroloških i političkih situacija, oštećenja robe pa sve do migranata koji umeju krišom da provale u kamion.