Osnovana mreža LAG-ova Srbije

Osnovana mreža LAG-ova Srbije

U Kuli je osnovana Mreža lokalnih akcionih grupa Srbije. Predstavnici LAG Srce Bačke, LAG Panonski fijaker, LAG Fruška gora-Dunav, LAG Partnerstvo za Potamišje, LAG Gornji Tamiš, LAG K2 i LAG Sunčana ravnica formirali su nacionalnu organizaciju koja će se prvenstveno baviti ostvarivanjem ciljeva u oblasti održivog upravljanja ruralnim razvojem u skladu sa LEADER principima i CLLD pristupom. Krajnji cilj formiranja nacionalne organizacije je unapređenje kvaliteta života i ravnomerni regionalni razvoj ruralnih područja Republike Srbije.

Za predsednika Mreže izabran je Bojan Kovač, master pravnik iz Sombora.

Ciljevi rada Mreže su pomocija vrednosti ruralnih područja i afirmaciju njihovog značaja za socio-ekonomski razvoj, planiranje i implementacija razvojnih projekata u skladu sa LEADER principima i CLLD pristupom, priprema aktera sa ruralnih područja za osnivanje potencijalnih partnerstava. Ciljevi su i umrežavanje i jačanje partnerstava, osiguravanje blagovremenog protoka tačnih informacija i znanja, jačanje kapaciteta članova i razvoj ruralnog područja uopšte, a posebno u oblasti privrede, poljoprivrede, infrastrukture, turizma, informisanja, obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, zaštite životne sredine i održivog razvoja.