Novine u Zakonu o zaštiti potrošača – sve što treba da znaju trgovci i turističke agencije

Novine u Zakonu o zaštiti potrošača – sve što treba da znaju trgovci i turističke agencije

-Zaštita potrošača je Ustavna kategorija Republike Srbije i nova zakonska rešenja sada će omogućiti potrošačima da svoja prava ostvare efikasno i uz što manje troškova. Ovaj Zakon je donet početkom septembra 2021. godine, biće predstavljen 15. oktobra putem online prezentacije. Ova prezentacija je namenjena zaposlenima u pravnim službama trgovaca, odnosno službama koje rešavaju reklamacije potrošača, privrednim subjektima koji obavljaju delatnost trgovine i/ili prodaje robe i pružanja usluga fizičkim licima, kao i turističkim agencijama - navodi Violeta Stamenković, diplomirani pravnik, koja se nalazi na listi tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija RS.

Upoznajte se sa uvođenjem registra „Ne zovi“ kaže Stamenković, kao lice sa licencom za potrošačke sporove, i dodaje da je najbitnije da se ostvari cilj novog Zakona o zaštiti potrošača a to je da omogući ljudima da ostvare prava efikasnije, da nauče da bezbedno kupuju. Sve ovo će putem što će online prezentacije objasniti Stefan Cvetković, diplomirani pravnik, savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Zainteresovani trgovci, turističke agencije, pružaoci usluga, kao i fizička lica, mogu se javiti preko e-mail: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com. 

Više neće moći tek tako da trgovci nezadovoljne kupce upućuju na sud.

-Suština je da trgovci na vreme budu upoznati sa svojom obavezom da moraju da učestvuju u vansudskim sporovima sa kupcima. Što znači da je kazna za one koji odbiju da učestvuju u medijaciji (vansudskom poravnanju) ili ne objave i javno istaknu obaveštenje da kupac ima pravo na vansudsko rešavanje spora 50 000 dinara. Tako da su uvedeni prekršajni nalozi - rekla je Stamenković.

Višestruko će bitivunapređena zaštita prava potrošača i kao korisnika turističkih usluga.

-Turističke agencije treba da se upoznaju sa delimičnom harmonizacijom Direktive o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima 2015/2032, jer zakon u smislu pomenute direktive predviđa da putnici dobijaju sve informacije pre sklapanja ugovora, i to o osnovnim karakteristikama usluge putovanja, osnovnim podacima o organizatoru, prodajnoj ceni, modalitetu plaćanja, minimalnom broju putnika - navodi Stamenković.

Od velike je važnosti znati nove propise kako bi i trgovci i pružaoci usluga zaštitili svoja prava, što dovodi do jačanja odnosa sa samim kupcima. Zato se prijavite za online prezentaciju i saznaje sve na vreme.