Naučni skup "Istorija naselja opštine Žabalj”

Naučni skup "Istorija naselja opštine Žabalj”

Godišnji naučni skup Istorija naselja opštine Žabalj održan je u petak, 25. novembra. Skup su organizovali Matica srpska, Opština Žabalj i žabaljska biblioteka.

Potpisan Protokol sa Maticom srpskom

Matica srpska prepoznala je bogatu istoriju Opštine Žabalj i shodno tome potpisala Protokol sa Opštinom Žabalj. Rezultat prvog naučnog skupa koji je održan prošle godine jeste Zbornik radova Istorija naselja opštine Žabalj 1 koji govori upravo o istoriji žabaljske opštine, a izdavač je Matica srpska. Cilj je, a i primer dugima, istraživanje mikroistorije i angažovanje što više ljudi sa prostora o kojem se govori. Ovom naučnom skupu prisustvovali su brojni istoričari, arheolozi, etnolozi, muzeolozi, knjževnici koji su ili će tek svojim naučno-istraživačkim radovima proširiti uvid u istoriju i kulturu Opštine Žabalj. Na osnovu njihovih radova biće formiran drugi po redu Zbornik u izdanju Matice srpske.

Žabalj kroz istoriju

Područje na kome se danas nalazi Opština Žabalj je u kontinuitetu naseljeno od mlađeg kamenog doba pa do današnjeg dana. O tome svedoče brojni ostaci naselja iz neolita, bronzanog i gvozdenog doba, zatim iz perioda Kelta, Sarmata i Slovena koji su pronađeni jedni kraj drugih duž obala Tise, Jegričke i Male bare. Brojan materijal koji je pronađen čuva se danas u muzeju Vojvodine.
Vredno pomena, ali i daljeg izučavanja su svakako kolekcije srebrnog nakita iz Čuruga za koji se veruje da potiče iz 6 veka pre nove ere, kao i kolekcija novca iz Gospođinaca. Pored toga, od zanimljivosti, pronađeni su i vrlo dobro očuvano oružje, keramika i oruđe koje je pravljeno od kamena, kosti i metala.

Srbi su ovo područje opštine Žabalj naselili u 9.veku kada je ono bilo u sklopu Ugarske. Prostor opštine je nakon toga prešao pod tursku vlast i pripadao je nahiji Titel.
Nahija Titel brojala je desetak sela od kojih tri postoje i dan danas a to su: Čurug, Žabalj i Gospođinci. U periodu od 1699. do 1918. godine područje opštine je pod vlašću Habzburške monarhije. Za potrebe odbrane granice od Turaka formiran je Šajkaški graničarski bataljon u čiji sastav je ulazio čitav Žabalj. Bataljon se istakao u borbama protiv Turaka, ali je nekoliko puta dolazilo do paljenja sela i stradanja velikog broja stanovništva tokom ratnih operacija. Nakon ukidanja Vojne granice 1873.godine ovo područje masovno naseljavaju Nemci, Mađari, Rusini i Jevreji. Krajem 1918. Žabalj slobodnom voljom ulazi u sastav Kraljevine Jugoslavije. Tokom 1941. teritorija opštine bila je pod okupacijom Mađara u kojoj je stradalo preko 2000 ljudi. Teritorija opštine je oslobođena 1944. godine.

Spomenici koji govore istoriju

Na teritoriji Opštine Žabalj nalaze se mnogobrojni spomenici koji doprinose da se duh prošlih vremena ne zaboravi. Neki od njih su:

Spomen kompleks Crna ćuprija

Komemorativni prostor koji se nalazi na svega 10km od Žablja, proglašen je za Spomenik kulture od velikog značaja. Ovaj spomen kompleks podignut je u znak sećanja na žrtve fašizma iz ovog kraja.

Spomenik žrtvama racije u Čurugu

Spomenik žrtvama racije u Čurugu nalazi se na oko 6km od samog Čuruga, na nasipu Tise , u blizini mesta gde su žrtve ubijene i bacane pod led.

Spomenik posvećen borcima NORa i žrtvama fašizma 1941.-1945.

Ovaj raskošni spomenik nalazi se u centru Đurđeva i rad je umetnika Jovana Soldatovića. Na samom spomeniku uklesano je nekoliko stotina imena.

Ovo su samo neki od spomenika koji pričaju istoriju Žablja i putem kojih smo vas, baš kao i kroz redove gore, nenametljivo pozvali da čitate o istoriji, a potom i posetite Opštinu Žabalj kako biste koračali putevima koji su zapisani u istoriji.

 

Foto: bibliotekazabalj.org.rs