Na koji način Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom tretira mame preduzetnice i zašto?

Na koji način Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom tretira mame preduzetnice i zašto?

Iako je Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom stupio na snagu pre tri godine, povod je vrlo važnih tema, velikih propusta i diskusija u celoj zemlji. Poslednja se tiče problema koje mama preduzetnice imaju kada je u pitanju zarada, a kroz aktuelne odredbe Zakona, i način na koji u praksi pogađa preduzetnice.

Ovaj zakon je trebalo da unapredi oblasti socijalne i populacione politike, a kritikovan je u više navrata kao skup odredbi koje, takoreći, diskriminišu pojedine žene, decu i porodicu kao celinu. Iako okarakterisan kao takav, aktuelan je još uvek, pored toga što civilni sektor, roditelji i stručna javnost nastoje da utiču na državu da polemiše i ,,popravi” sporne delove.

Koja su moguća rešenja?

Na koji način Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom marginalizuje mame preduzetnice po pitanju zarade pojasnila je za naš magazin advokat Borinka Dobrnjac, rukovodilac Odeljenja za radno pravo advokatske kancelarije ,,Aleksić sa saradnicima”, koja je za početak objasnila zašto su mame u radnom odnosu u boljem položaju u odnosu na njih.

-Polazeći od odredbi pomenutog zakona, mame koje su u radnom odnosu su u boljem položaju iz razloga što za vreme porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta primaju naknadu zarade čija se mesečna osnovica utvrđuje na način što se najpre utvrdi zbir mesečnih zarada za poslednjih 18 meseci koji prethode otpočinjanju odsustva, a onda se dobijeni iznos deli sa brojem 18, pri čemu se neto iznos naknade zarade isplaćuje zaposlenoj, a poreze i doprinose plaća država. Uz navedeno, država je omogućila da iznos naknade ne može biti niži od iznosa minimalne zarade -rekla je Dobrnjac dodavši da mama preduzetnica ima prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta po Zakonu.

-Zakon ne predviđa naknadu zarade, odnosno naknadu plate, već predviđa pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, čija mesečna osnovica se utvrđuje na način što se najpre utvrdi zbir mesečnih osnovica na koje preduzetnica plaća doprinose (prema rešenju poreske uprave) za poslednjih 18 meseci koji prethode danu rođenja deteta, odnosno mesecu korišćenja prava, pa se dobijeni iznos deli sa brojem 18, da bi se zatim tako dobijeni iznos dodatno umanjio deljenjem sa koeficijentom 1,5. Kada je reč o porezima i doprinosima, od ovako umanjene naknade preduzetnica poreze i doprinose plaća ,,iz svog džepa” - rekla je Dobrnjac.

Kada su u pitanju potencijalna rešenja, Borinka Dobrnjac kaže da je potrebno da država prepozna problem.

-Ukoliko se već govori o pronatalitetnoj politici i podršci malim preduzećima, ovo pitanje bi se u tom kontekstu moralo razmotriti - rekal je Dobrnjac.

Jasmina Mihnjak, urednica roditeljskog portala ,,Bebac.com”, iako probleme vidi na isti način, ukazuje na početku za naš magazin na situaciju u kojoj nakon tri godine od donošenja Zakona ni jedna stavka koja se odnosi na mame preduzetnice nije izmenjena.

-Na sve ove probleme skrenuli smo pažnju nadležnima još prvog dana kada je Zakon o finansijskoj podržci porodici stupio na snagu. Na poslednjem sastanku na kojem smo bili neposredno pre usvajanja izmena ovog Zakona, premijerka Srbije obećala je da će se založiti za izmene koje se tiču mama preduzetnica jer, kako je navela, ovo je godina preduzetništva i svima je u interesu da se preduzetništvo podstiče, te da mame preduzetnice ne smeju biti diskriminisane - podsetila je Mihnjak.

,,Mame se osećaju iznevereno”

U godinama kada se vode najvažniji razgovori za natalitet i preduzetništvo, a posebno za žensko preduzetništvo, sa jedne strane kroz donošenje pomenutog Zakona, a sa druge strane kroz razgovore stručnjaka i stručnjakinja kao predstavnika naroda, pa preko inicijative ,,Mame su zakon”, ,,Centra za mame”, ,,Bebca” i ostalih, pojavila se značajna izjava ministra za brigu o porodici Ratka Dmitrovića: ,,(…) Šta mi toj ženi, mi muškarci, mi društvo, država treba da damo da bi ona donela odluku da rodi treće dete”. Dmitrović je kasnije pomenuo i hedonizam kao jedan od razloga i kod muškaraca i kod žena za odluku o nerađanju ili odlaganju osnivanja porodice.

Nedugo nakon izjave, koji mnogi smatraju spornom, nastao je ovaj tekst, kojim na kraju Mihnjak objašnjava stanje svih mama.

-Uzevši u obzir da sve ovo predugo traje, već tri godine veliki broj preduzetnica suočeno je sa nepravdom, mame se osećaju iznevereno i kažnjeno jer su u zemlji koja se deklariše u smeru povećanja nataliteta i preduzetništva, dobile šamar u trenutku kada im je pomoć bila najpotrebnija - rekla je Mihnjak

Jedna od očekivanih izmena Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom odnosi se na mame preduzetnice, odnosno žene koje samostalno obavljaju delatnost. Potrebno je, između ostalog, omogućiti im da prenesu odsustvo sa posla radi nege deteta na partnera, jer u suprotnom dolaze u opasnost da im se poslovi ugase, kao i da za treće dete koriste dve godine odsustva sa posla – pored načina na koji im se obračunava koeficijent za platu, što je objašnjeno na početku teksta.

Poslednje izmene Zakona desile su se zvanično početkom juna ove godine, kada je stupila na snagu najvažnija izmena, po kojoj pun mеsеčni iznos naknadе zaradе porodilja, odnosno platе za vrеmе porodiljskog odsustva, nе možе biti manji od minimalnе zaradе utvrđеnе na dan počеtka ostvarivanja tog prava.

 

 

Ovo je samo jedan od tekstova koji možete pročitati u novom broju Biznis vesti magazina. Pretplatite se OVDE