Karakteristike dobrog budžetiranja

Karakteristike dobrog budžetiranja

Građani Srbije retko u porodicama govore o porodičnom budžetu. Čuvanje porodičnog budžeta daje pozitivan rezultat ako se uzmu u obzir interesi svih članova porodice. Razgovor o porodičnom budžetu je veoma bitan zbog planiranja potrošnje i raspodele novca.

Mesečne zarade su u vlasništvu starijih u porodici, a deca zavise od njih. Zbog toga je veoma važno zajedničko planiranje budžeta.

Ukoliko imate manje prihode trebalo bi više da brinete o planiranju budžeta. Prvo morate znati na šta tačno novac trošite i da li postoji šansa da dodatno zaradite kako biste popravili stanje. Veoma je važno obratiti pažnju na koji način se troši novac. Da li se on troši prema spisku ili se nasumično kupuje. Sastavni deo dobrog budžetiranja je planiranje rashoda. U plan treba uvesti sve stavke od registracije automobila, kupovine udžbenika, proslave, rođendane, letovanja, zimovanja…

Finansijski konsultanti smatraju da je od velike pomoći da se rashodi beleže i svrstavaju po kategorijama. A kada se izmire sve kategorije nije loše da se nešto ostavi za famozni crni štek. Finansije iz tog šteka mogu poslužiti za plaćanje nekih rata, kredita ili neko ulaganje. Bitno je dobro upravljati novcem. A da biste dobro upravljali njime potrebno je definisati ciljeve kako sa ličnim tako i sa porodičnim budžetom.

Važno je da sebe definišemo gde smo, koliko zarađujemo, koliko trošimo, šta su nam prioriteti i šta želimo i gde hoćemo da budemo. Tu se može javiti potreba za dodatnim poslom ili drugačijim usmeravanjem novca. Za sve ovo veoma je važna disciplina. Finansije se ne mogu rešiti preko noći i zbog toga dajte sebi vremena da uspostavite kontrolu nad troškovima.