KAMPANJA APATINSKE PIVARE "RECIKLIRAJTE I VI"

KAMPANJA APATINSKE PIVARE "RECIKLIRAJTE I VI"

Apatinska pivara još od 2008.godine sprovodi kampanju recikliranja limenki tokom muzičkih događaja, Bir festa i drugih događaja u saradnji sa strateškim partnerom ReCan i Sekopak-om, pod sloganom „Reciklirajte i Vi“.

Odgovoran odnos prema životnoj sredini je sastavni deo njihovog poslovanja, i u skladu s tim postavljaju ciljeve za racionalnu potrošnju energije tako što organizuju celokupno poslovanje da bi obezbedili efikasnjije energetske uštede i smanjili emisiju štetnih gasova u cilju zaštite životne sredine.

Recikliraju, sortiraju i upravljaju sa više od 80% otpada u skladu sa EU standardima. Slede sve ekološke zahteve, racionalizuju potrošnju vode, ugljen dioksida i struje. Umesto sirove nafte, koristie prirodni gas, i vozila sa manjom emisijom štetnih gasova, a otpadna ulja odlažu na odgovarajući način.

Tokom ovogodišnjeg Drinskog spusta organizovali su akciju u saradnji sa kompanijom Sekopak i JKP “12 septembar” - Bajina Bašta i udruženim snagama motivisali posetioce da pravilno odlože svoj otpad, očistie prostor oko starta samog spusta, a potom i da otpremie otpad na reciklažu.

“Kroz kampanju “Reciklirajte i Vi” više od 10 godina se trudimo da građane na različite načine edukujemo i podsećamo da recikliraju. Svake godine sa zadovoljstvom podržavamo Drinsku regatu u kojoj svi zajedno uživamo, a ova akcija je dokaz da svi zajedničkim snagama možemo da se udružimo i radimo na očuvanju životne sredine.”, rekli su iz Apatinske pivare.

Kompanija Molson Coors Brewing Company u čijem je vlasništvu i Apatinska pivara uspešno prati i realizuje postavljenje ciljeve u oblasti održivosti do 2025. godine. Jedan od njih je i nastojanje da se konstantno ostvaruje pozitivan uticaj na poslovanje, zajednicu i okolinu u kojoj posluje. Svoj pozitivan uticaj u Srbiji ostvaruje kroz odgovornu konzumaciju, održivu proizvodnju piva, doprinos zajednici i dobru kulturu poslovanja.

Kompanija je implementirala dugotrajne programe za zaštitu vode u saradnji sa zajednicama za ugrožene lokacije za proizvodnju piva kako bi poboljšala i održala stanje lokalnih slivova.

Zaposleni u Pivari ponosni su na doprinos zajednici kroz učešće u brojnim sportskim humanitarnim akcijama, ali i na negovanje dobre kulture poslovanja. Održavanjem balansa privatnog i poslovnog života zaposleni svakodnevno pomažu da se "podigne lestvica" u proizvodnji piva.