Kakvo je vreme u vašem preduzeću?

Kakvo je vreme u vašem preduzeću?

Kako da znate da li je atmosfera koja vlada u vašem preduzeću zdrava? Kako da poboljšate efikasnost tako što ćete unaprediti međuljudske odnose unutar organizacije?

Viola Nešković, master sociolog i psihološki savetnik u treningu, u magazinu Biznis vesti, odgovara na ova pitanja sa ciljem da vam pomogne da razumete šta je uzrok trenutnoj situaciji, a potom da otkrijete neke od alata pomoću kojih možete uz malo truda da korigujete ono što smatrate nepoželjnim.

Jedna od najznačajnijih karakteristika uspešnih kompanija, kako kaže Nešković, zapravo je njihova kultura, a uspeh i trajnost preduzeća je u direktnoj vezi sa jačinom osećaja povezanosti i kohezije među zaposlenima.

Organizacijska kultura je skup vrednosti, normi i uverenja koje određuju kako će se ljudi unutar organizacije ponašati. Kakva kultura vlada u vašem preduzeću određuje to da li je državno ili privatno vlasništvo, koliko ono dugo postoji, da li je malo, srednje ili veliko, da li prodaje proizvod ili uslugu, da li je stabilno ili ne, da li je orijentisano na rast ili stabilnost i naravno, demografska struktura zaposlenih.

O svim vidljivimi nevidljivim simbolima organizacijske kulture, ali i pokazateljima kakva je klima u vašem preduzeću pročitajte u našem magazinu.