Kako nadoknaditi štetu nastalu usled saobraćajnih nezgoda?

Kako nadoknaditi štetu nastalu usled saobraćajnih nezgoda?

Saobraćajne nezgode su nažalost postale naša svakodnevica. U trenucima koji slede nakon što se one dogode često ste u neverici i šoku i niste sigurni šta treba da uradite. S obzirom na činjenicu da pretprite štetu i da imate određeni stepen povreda, najsigurnije je pozvati agenciju za naknadu štete koja će se postarati da reši vaš slučaj.

Agencija „Iskra” okuplja najbolji tim stručnjaka koji rade na proceni i najkvalitetnijem postupku realizacije vaših prava. Oni dolaze kod vas, naprave uvid u slučaj i dokumentaciju, pokreću postupak, a vi nemate nikakvu obavezu, ne gubite vreme na birokratske procedure, čekanje na službenim šalterima i brigu o neizvesnosti postupka.

Na čelu najuspešnijeg tima iz oblasti posredovanja u naknadi štete na teritoriji Republike Srbije se nalazi vlasnik i osnivač Gordana Lukić. Sa njom smo pričali o tome kako postupiti u slučajevima nakon saobraćajnih nezgoda i na koji način nadoknaditi nastalu štetu.

Kad se desi saobraćana nezgoda, šta je potrebno uraditi?

- Nebitno da li ste vozač, pešak, bicklista, putnik u vozilu, motociklista i slično, pre svega potrebno je da ostanete na licu mesta nezgode, pozovete policiju i hitnu pomoć, ako imate povrede.

Kako teče postupak naknade štete, na šta se zapravo odnosi naknada štete oštećenih lica?

- Oštećena lica imaju pravo na nadoknadu materijalne i nematerijalne štete. Materijalna šteta podrazumeva nadoknadu za oštećeno vozilo i stvari, refundaciju svih troškova koji su nastali vezano za štetni događaj, izgubljenu zaradu i slično, dok nematerijalna šteta podrazumeva naknadu na ime bola, straha, umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, duševna bol za gubitak bliskog lica ili duševna bol za veliko umanjenje životne aktivnosti bliskog lica. Postupak se pokreće u mirnom postupku pred osiguranjem ili nekom drugom javnom institucijom. Ako ima potrebe, pokreće se i sudski postupak nakon predivđenog roka za isplatu vansudskog poravnanja.

Ko ima pravo na naknadu štete?

- Pravo na nadoknadu imaju sva oštećena lica u saobraćajnoj nezgodi, osim lica koje je tu nezgodu i izazvalo. Samim tim lice koje je izazvalo nezgodu gubi pravo na nadoknadu i materijalne i nematerijalne štete.

Koja su najčešća pitanja koja Vam oštećeni postavljaju?

- Najčešća pitanja su vezana upravo za visinu štete koja ih sleduje i rokove isplate. Naš zadatak jeste upravo da se izborimo za maksimalna poravnanja koja ih mogu sledovati, a svakako i što kraće rokove.

Sa kakvim se problemima u realnom životu susreću oštećeni nakon saobraćajne nezgode, a u vezi sa naknadom štete?

- To su najčešće birokratske stvari koje se odnose na prikupljanje prateće dokumentacije koja je neophodna. Često je gotovo nemoguće da oštećeni isprati krivični postupak, prikupi spise iz policije i tužilaštva. Zato mi taj najzahtevniji deo posla preuzimamo na sebe. Predujmljivanje troškova postupka takođe ih često sprečava da uopšte pokrenu postupak. Agencija „Iskra” se iz tog razloga obavezuje finansirati ceo postupak u ime stranke. To je naša važna uloga i veliki zadatak. Oštećeni moraju da sprovedu lečenje do kraja, što im takođe često predstavlja izazov. To je jedina njihova obaveza ukoliko mi posredujemo za njihova prava.

Šta se dešava kada vozilo koje izazove nesreću nije osigurano ili pobegne sa lica mesta?

- Ukoliko nezgodu izazove neregistrovano vozilo ili NN vozilo, mi znamo kako da naplatimo štetu za oštećena lica. Radi se o Garantnom fondu pri Udruženju osiguravača Srbije. Ceo postupak pred fondom takođe organizujemo mi. Kao i u prvom pitanju, neophodno je obavestiti policiju i obaviti pregled. Sve ostalo je naša briga. Takođe, i ako je reč o štetniku inostranih registarskih oznaka, odnosno polise koja nije sa teritorije Republike Srbije, nadležnost je Biroa Zelenih karata gde je procedura slična.

Može li se naknada štete umanjiti i zbog čega?

- Svakako, nadoknada se može umanjiti oštećenim licima za takozvani doprinos u nezgodi. To se dešava u situacijama kada su oštećeni delimično odgovorni za izazivanje nezgode ili su tome doprineli svojim ponašanjem; nepravilo kretanje pešaka, nevezivanje pojasa, neprilagođena brzina i slično.

Koje su najčešće greške oštećenih, a koje utiču na njihova prava?

- U praksi se pokazalo da su to upravo ove stvari koje smo naveli: nejavljanje lekaru na vreme zbog konstatovanja povreda, neobaveštavanje policije, neposedovanje upravo te dokumentacije bez koje osiguranje nije u obavezi likvidacije štete. Postoje zakonska pravila za sve, kao što je javljanje lekaru u prvih 48 sati od momenta nezgode, svakako je najbolje učini to što pre. Greške koje bi još pomenula jesu komunikacija sa štetnikom i pokušaj nagodbe sa tim licem. Nikako nije dozvoljeno naplatiti štetu od lica koje je izazvalo nezodu i njegovog osiguranja. To zakon ne dozvoljava i prepoznaje kao krivično delo Neosnovanog bogaćenja i pokušaj prevare u osiguranju. Često oštećeni iz neznanja upravo misle da je to prihvatljivo.

Da li vozač koji je izazvao nezgodu snosi posledice za isplaćenu štetu?

- Naplata štete po polisi iz autoodgovornosti je isključivo obaveza osiguranja štetnika, nikako vozača. S tim da je jako važno pomenuti da postoje situacije kada ipak i sam vozač snosi posledicu isplate iz osiguranja. To se zove regres prema vozaču i dešava se kada je vozač izazvao nezgodu pod uticajem alkohola ili nekih drugih psihoaktivnih supstanci, kada je upravljao bez dozvole ili neregistrovanim vozilom, kada je nezgodu izazvao namerno ili neispravnim vozilom, a da je to njemu bilo poznato. Najčešći osnov za regres jeste upravo dejstvo alkohola i neposedovanje vozačke dozvole za tu kategoriju.

Za kraj, koji je Vaš savet za sve učesnike u saobraćaju?

- Poštujte pravila u saobraćaju. Vozite prilagođenom brzinom, ne koristite mobilni telefon u toku vožnje, nikako ne upravljate vozilom ako ste pili alkohol, vežite pojas, obavezno vežite decu u predviđena auto-sedišta. Ako ste pešak krećite se levom stranom kolovoza, tj. tako da vam vozila dolaze u susret, ne prelazite kolovoz mimo pešačkog prelaza, a i tada oprezno, ako vozite bicikl preko pešačkog prelaza bez biciklističke trake obavezni ste gurati bicikl, vozite osvetljen bicikl, nosite opremu ako ste motociklista... Jednom rečju, pazite i na sebe i na druge. Kao sto viđamo natpise na našim auto-putevima „Vozite polako, neko vas voliˮ. To je zaista jedna velika istina. Mi to znamo…

 

 

Ovo je samo jedan od tekstova koji možete pročitati u novom broju Biznis vesti magazina. Pretplatite se OVDE