Istupi za dojenje - Edukuj i podrži

Istupi za dojenje - Edukuj i podrži

Svetska nedelja dojenja se obeležava svake godine u više od 170 zemalja širom sveta. Cilj nedelje dojenja je povećanje svesti i znanja o značaju, ali i prednostima dojenja. Pored toga pruža se i podrška ženama koje doje. Zvanični datum Svetske nedelje dojenja je od 01. do 03. avgusta.

U našoj zemlji se svake godine obeležava i Nacionalna promocija dojenja. Nacionalna promocija dojenja obeležava se 40. nedelje u godini, što simbolično predstavlja trajanje trudnoće.

Ove godine nedelja Nacionalne promocije dojenja održaće se od 03. - 10. oktobra pod sloganom “Istupi za dojenje - edukuj i podrži.”

Koji su ciljevi obeležavanja Nacionalne promocije dojenja ove godine?

Ciljevi obeležavanja Svetske nedelje dojenja, ali i Nacionalne promocije dojenja su uvek isti a to je povećanje svesti i znanja o značaju i prednostima dojenja, kao i pružanje podrške ženama koje doje. Ono na šta se ove godine posebno obraća pažnja kada je reč o ciljevima jeste:

- Informisanost ljudi o vezi između dojenja i socijalne podrške roditeljima
- Jačanje vrednosti roditeljstva i rodno ujednačenim socijalnim normama na svim nivoima
- Saradnja sa pojedincima i organizacijama koje pružaju podršku roditeljima
- Povećanje podsticaja rodne ravnopravnosti u oblasti socijalne zaštite kako bi se unapredilo dojenje

Ciljna publika, tačnije oni koji donose odluke biće informisani i edukovani kako da upotpune svoje kapacitete kako bi očuvali i unapredili stope dojenja u našoj zemlji.

Kako da Vojvođani saznaju više o dojenju?

Širom Vojvodine, na različite načine obeležiće se nedelja Nacionalne promocija dojenja. Vojvođani su spoznali važnost dojenja pa se i van ove nedelje, tokom cele godine širom Vojvodine vršila promocija i edukacija koja bi pomogla i ohrabrila žene.

Pored edukacije koja je bila namenjena isključivo ženama koje doje ili koje tek trebaju da se odluče na ovaj korak, u Vojvodini se organizuju i edukacije za medicinske sestre i zdravstvene tehničare kojoj je cilj da se dosegne jednakost u porukama i savetima koje roditelji mogu da dobiju od zdravstvenog sistema.

Novi Sad je dao dobar primer, koji će, nadamo se tokom vremena prihvatiti i ostatak Vojvodine, ali i čitave Srbije. U Novom Sadu je u sklopu Centra za reproduktivno zdravlje Doma zdravlja Novi sad, u Almaškoj ulici, otvoreno Savetovalište za dojenje, prvo savetovalište ovog tipa u Srbiji. Savetovalište je dostupno svim porodicama u periodu dojenja, ali i tokom priprema za samo dojenje. U Savetovalištu rade iskusne patronažne sestre koje su spremne da daju odgovor na sva pitanja, ali i pruže podršku dojiljama. Rad u Savetovalištu je organizovan u smenama, a posete se zakazuju.
U drugim gradovima, širom Vojvodine, informacije, edukaciju i pomoć vezanu za dojenje porodice mogu dobiti u Domovima zdravlja, prilikom organizovanih škola za trudnice ali i od patronažnih sestara koje ih obilaze.

Problemi sa kojima se žene najčešće susreću tokom perioda dojenja

Dojenje predstavlja najjednostavniji, najekonomičniji ali i najzdraviji način zadovoljenja potreba novorođenčeta za pravilnom ishranom. Količina mleka treba da bude u skladu sa uzrastom deteta i njegovim potrebama. Pored ishrane, dojenje povezuje majku i dete, zadovoljava potrebu za bliskošću, stimuliše rad svih čula, utiče na bolji psihomotorni razvoj i na razvoj inteligencije. Dojenjem se gradi bolji odbrambeni sistem kod deteta, pa se samim tim smanjuje rizik on bolesti i alergija. Međutim, tokom perioda dojenja mnoge žene se javljaju u Domove zdravlja sa različitim nedoumicama i problemima.

Dosadašnja statistika pokazala je da se najčešće javljaju u periodima kada postoji skok u razvoju deteta, kada dolazi do promena u ritmu sisanja ili kada se javi briga oko napredovanja deteta u telesnoj masi. Pored saveta koje će žene dobiti od medicinskog osoblja, treba naglasiti da je u celom ovom procesu veoma bitna podrška partnera, ali i okoline. Dojenje nije isključiva odgovornost žena, zaštita, promocija i podrška u dojenju je kolektivna društvena odgovornost.

Prethodnih godina na celokupne kampanje koje su se odnosile kako na obeležavanje Svetske nedelje dojenja, tako i na nedelju Nacionalne promocije dojenja značajno je uticala pandemija COVID 19 virusa, pa je ove godine cilj povezivanje svih aktera za podršku dojenja na svim nivoima, jer uprkos međunarodnim preporukama samo 40% svih beba mlađih od šest meseci su dojene, a samo 45% od žena dete doji do navršena 24 meseca.