Četiri saveta za autentičnu PR kampanju

Četiri saveta za autentičnu PR kampanju

Najbolje PR kampanje su one koje su dobro planirane. Što se više potrudite za kampanju, bolje ćete rezultate dobiti. Pokazaćemo vam kako da planirate i sprovedete autentičnu PR kampanju u četiri koraka.

Prvo, morate razumeti svoju ciljanu publiku. Ako nameravate da doprete do svih, vaša kampanja neće biti uspešna. Na taj način možete prilagoditi svoju poruku i pristup određenoj grupi ljudi. Danas kupci očekuju personalizovanu poruku, a istraživanja pokazuju da ogromnih 97 procenata marketinških stručnjaka ulaže u napore personalizacije što dovodi do povećanja prihoda većeg od 20 procenata.

Prvi korak bi uvek trebalo da bude odabir prave publike. Korisnici sada očekuju personalizovane poruke, te je važno istražiti ono što ih zanima i slati poruke po njihovoj meri. Zatim, morate imati konkretne i merljive ciljeve da biste razumeli koliko je uspešna bila vaša PR kampanja. 

Razmislite o onome što želite da postignete kampanjom, bilo da je to uvođenje novog proizvoda/usluge, uvećanje prodaje, poboljšanje javne slike brenda, itd. Tako možete pratiti svoje rezultate.

Takođe, morate temeljno istraživati za svoju kampanju. Da, važno je biti kreativan, ali je daleko važnije sprovesti temeljno istraživanje, bilo putem intervjua, istraživanja tržišta ili slično. Kada ste videli koja vam je ciljana publika, morate da razumete i svoje mesto na tržištu i zašto ste posebni.

Za to morate da sprovedete detaljno istraživanje konkurencije. Na kraju treba da znate kakav tip osobe bira vaš proizvod, kako ga koristi, i kakvo je njihovo ponašanje pri kupovini. Na kraju, morate biti kreativni. Stvarajte sadržaj koji biste i sami hteli da pročitate ili pogledate. Budite hrabri i razmišljajte o novim načinima na koje možete predstaviti svoju poruku.