Employer Branding - Nova fensi reč ili neophodnost za razvoj vašeg biznisa?

Employer Branding - Nova fensi reč ili neophodnost za razvoj vašeg biznisa?

U današnje vreme je teško naći kvalitetne ljude, koji će unaprediti vaše poslovanje i koji neće prihvatiti prvu bolju ponudu sa kojom se sretnu. Budući da čitate „Biznis Vestiˮ, pretpostavljam da ste poslodavac ili menadžer, kao i da ste se do sada sigurno našli u situaciji da raspišete konkurs za posao. Koliko god se čini primamljivijim biti u ulozi poslodavca nasuprot kandidatu, složićete se da situacija ume da se iskomplikuje. Dozvolite da pogađam: interesovanje je bilo veliko, ali niste bili zadovoljni profilom ljudi koji su se prijavili na oglas ili je interesovanje bilo malo, te u oba slučaja niste imali mogućnost ni za prvi krug intervjua, a kamoli drugi. Znam kakav je osećaj, ali tada ste naučili veoma važnu lekciju da nije poenta privući sve koji su čuli za vašu firmu, već samo one koji se uklapaju u vaš brend.

U prošlom tekstu sam pisala o klimi u vašoj organizaciji, a u ovom ćemo tu temu produbiti nadovezujući se na ono čega smo se tada dotakli, a zove se – Employer Branding. EB je ukratko koncept koji podrazumeva promovisanje kompanije kao poželjnog poslodavca za određenu ciljnu grupu.

Kada čujete Employer Branding misli se na eksterno predstavljanje i reputaciju jedne kompanije i niz aktivnosti koje kreiraju i održavaju brend poslodavca. To su aktivnosti koje sprovodite kako bi se vaš brend pozicionirao kao poželjan poslodavac. Eksterna komunikacija je usmerena u pravcu bavljenja vidljivošću vašeg brenda kao poslodavca, približavanjem ciljnoj grupi i slanjem konkretne poruke. Interna komunikacija je usmerena na odnos sa postojećim zaposlenima, motivacijom za rad i njihovim zadovoljstvom poslom. Sve to utiče na potencijalne kandidate da osete kakva je vaša kompanija kao poslodavac i da ih podstakne na određenu akciju.

Izuzev što je u poslednje vreme popularan termin, Employer Branding je logično nadovezivanje na poslovnu strategiju svake kompanije.

Kada odlučite koji poslovni pravac sledite, koji su poslovni ciljevi koje želite da postignete i koje finansijske rezultate da ostvarite, neophodno je da znate i ko su ljudi koji će to da sprovedu u delo. Zašto bi trebalo baš ti i takvi ljudi da rade u vašoj kompaniji, šta je ono što im nudite, koje vrednosti u poslu zagovarate, kako ćete ih privući, nagraditi, zadržati?

Odgovori na ova i slična pitanja su zapravo Employer Branding vaše kompanije.

Employer Branding ne spada u potpunosti pod okrilje marketinga, a ni HR-a. Marketing vodi računa o kompanijskom brendu u celosti, a HR je u kontaktu sa tržištem rada i zaposlenima. Menadžeri u saradnji sa HR-om su ti koji su odgovorni za održivost i negovanje kompanijske kulture. Imajući u vidu uloženo vreme i trud u proces selekcije i obučavanje novih kolega za posao, veliki doprinos daju menadžeri koje HR podržava na putu u vođenju ljudi, a u skladu sa kompanijskom kulturom. Da bi Empoyer Branding bio uspešan, neophodno je da marketing i HR tesno sarađuju.

Od velikog značaja je da ovde naglasimo da EB u suštini nije posao za jedan ili dva sektora, nego je zapravo zadatak cele kompanije.

Dobar Employer Branding se prvenstveno gradi iznutra. Svako preduzeće ima određenu reputaciju, bez obzira da li svesno radi na tome ili ne.

Važne su vrednosti koje vaša firma zastupa, za šta se zalaže, a protiv čega se bori, kako se odnosi prema svojim bivšim, trenutnim i budućim zaposlenima.

Osnova za građenje Employer Brandinga je definisana kompanijska kultura koja prožima sve aspekte poslovanja i komunikaciju sa zaposlenima.

Dakle, cilj je da od biznisa napravite takav brend, koji će privući najbolje kandidate, zaposliti ih i naposletku zadržati. Ovo su samo neki od predloga kojima to možete da postignete:

• Unapređenjem kulture i atmosfere u preduzeću,
• Osećanjem povezanosti među zaposlenima,
• Poboljšanjem uslova rada,
• Unapređenjem angažovanosti i zadovoljstva zaposlenih,
• Davanjem veće slobode zaposlenima i postavljanjem većih izazova,
• Asertivnom komunikacijom,
• Sistemom zarada i beneficija,
• Dobrim PR-om koji kompanija plasira o sebi,
• Slikom koju kandidat u procesu selekcije stiče o vama kao poslodavcu,
• Odlično osmišljenom, dizajniranom i izvedenom marketing kampanjom kojom šaljete poruku da ste poželjno mesto za rad i tako privučete nove kandidate.

Ideja je da svaki poslodavac koji ovo čita može da pronađe kombinaciju gore navedenih aspekata po svojoj meri, ali ujedno da ima svest o tome da će se pravi efekti videti tek kada se cela kompanija angažuje, od menadžmenta do zaposlenih.

Postoji izreka: „Vaš brend je ono što ljudi kažu o vama kada niste u sobi”, koju možemo primeniti i u ovom slučaju. Zaposleni pričaju svojim prijateljima i rođacima o kompaniji u kojoj rade i spremni su da preporuče svoje radno okruženje kao i da na njemu ostanu dugo ako u to veruju. Svi vole da rade sa sebi sličnima, osećaju pripadnost i da su deo nečeg važnog i velikog.

Imajući u vidu koliko je teško naći i zaposliti pojedine stručnjake, dobar pokazatelj za uspešan Employer Branding je broj ljudi koji je počeo da radi u vašoj firmi putem interne preporuke. Većina istraživanja ukazuje da se ljudi zaposleni na ovaj način brže i bolje adaptiraju na poslovnu sredinu i da su duže verni kompaniji nego zaposleni koji su postali njen deo posredstvom drugih kanala.

To nam zapravo govori da Employer Branding živi u kompaniji. One firme koje posežu za drugim strategijama, a pogotovo one koje pokušavaju da prikažu ulepšano stanje, imaće kratkoročne efekte a dugoročno će morati da se suoče sa izneverenim očekivanjima i gubitkom poverenja u kompaniju.

Srž EB je unutar kompanije, u atmosferi koja vlada tokom jednog, običnog radnog dana, slike koju formiraju ljudi koji tu rade i načinu na koji prezentuju realnu sliku van kompanije. Krajnji cilj Employer Branding-a vašeg preduzeća je u dobrom osećaju koji imaju vaši zaposleni.

Viola Nešković - sociolog i psihološki savetnik

 

 

Ovo je samo jedan od tekstova koji možete pročitati u novom broju Biznis vesti magazina. Pretplatite se OVDE