Zgrada Radničkog univerziteta u Novom Sadu se prodaje

Zgrada Radničkog univerziteta u Novom Sadu se prodaje

Grad Novi Sad doneo je rešenje o prodaji zgrade u Ulici vojvođanskih brigada 7, kako je objavljeno u Službenom listu. Reč je o zgradi Radničkog univerziteta, sa podrumom, prizemljem i 13 spratova, za koju nije utvrđena namena.

U skladu s planskim dokumentom otuđuje se i građevinsko zemljište na kojem je objekat. Prodaja će se obaviti javnim nadmetanjem, odnosno, prikupljanjem pisanih ponuda. Grad će formirati komisiju koja će odlučivati o ponudama, a mišljenje će morati da da i Gradsko pravobranilaštvo.

Zgrada Radničkog univerziteta uništena je u požaru početkom aprila 2000. godine, a gradske vlasti u prethodnih 20 godina nisu našli rešenje za nju. Kako piše list Dnevnik gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević nekoliko puta je isticao da je zagovornik prodaje zgrade Radničkog univerziteta. Tako su, na neobavezujući poziv za ulaganje u taj objekat, do sada stigle tri ponude. Dve ponude su stigle iz inostranstva, a jedna iz Srbije. Početkom godine data su i tri različita predloga za rešavanje problema sa zgradom, koja uključuju prodaju, ali i koncesiju.