Zakonom o e-fakturama izlazi se u susret zahtevima privrede

Zakonom o e-fakturama izlazi se u susret zahtevima privrede

Od 1. januara sledeće godine stupaju na snagu izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju, kojim se, prema oceni državnog sekretara u Ministarstvu finansija Slavice Savičić izlazi u susret zahtevima privrede, objavilo je resorno ministarstvo.

Savičić je istakla da ce zakon menjan jer je postojala potreba da se njegove pojedine odredbe preciziraju, a među njima su one koje se odnose na obavezu izdavanja elektronske fakture, kao i da se proširi krug izuzetaka od ove obaveze.

„Dodatno se od obaveze izdavanja elektronske fakture izuzimaju promet dobara i usluga koji se vrši bez naknade, transakcije po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem. Takođe i zahtev za isplatu troškova i nagrada u sudskim i drugim postupcima, koji se isplaćuju iz sredstava suda, odnosno drugog organa kod koga se vodi postupak, na osnovu odluke suda, odnosno drugog organa," rekla je Savičić.

Objasnila je da se zakon ne primenjuje na fizička lica koja nisu obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti i da se shodno tome njegove odredbe neće primenjivati na poljoprivrednike, ukoliko ne vode poslovne knjige.

Kako je navela precizirano je da obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti, odnosno poreza na dobit pravnih lica koji nisu subjekt javnog ili privatnog sektora, postaju dobrovoljni korisnici sistema elektronskih faktura pre podnošenja zahteva za isplatu subjektu javnog sektora.

„Ako ovo lice ne posluje sa subjektima javnog sektora, nema obavezu da primenjuje Zakon o elektronskom fakturisanju" pojasnila je.

Kada je reč o posebnoj obavezi evidentiranja obračuna PDV-a, propisano je načelo da se elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost (PDV) radi zbirno, a da se izuzeci, odnosno pojedinačno evidentiranje obračuna PDV-a odnose na više kategorija.

Savičić ističe da je precizirana i mogućnost da se elektronska faktura koja je odbijena može naknadno prihvatiti, a kao veoma važno je navela to što je propisano da se u slučaju privremenog prekida u radu sistema elektronskih faktura, ona smatra dostavljenom u trenutku ponovnog uspostavljanja rada ovog sistema.

„Podsećamo, ovde je reč je o sistemskom zakonu, kojim se znatno olakšava poslovanje privredi i ostvaruju strateški ciljevi Vlade Srbije" rekla je ona.

Dodala je da se ovim zakonom povećava pravna sigurnosti u poslovanju privrede, smanjuje poreski jaz, omogućava efikasnija poreska kontrola i smanjuje mogućnost poreske evazije, odnosno izbegavanja plaćanja poreza.

 

Izvor: TANJUG

Tagovi: