vizija racunovodstvo

Zadovoljstvo klijenata je mera našeg uspeha

Iako je i globalno i lokalno poslovna klima na nezavidnom nivou, pre svega zbog posledica pandemije korona virusa, Vizija računovodstvo 2021. završava uspešno. Branko Petrović, direktor Vizije, u novogodišnjem interjvuu za Biznis Vesti, otkriva da nakon 14 godina uspešnog poslovanja, 5 regionalnih kancelarija i preko 500 klijenata, ova računovodstvena agencija otvara novo predstavništvo u Beču i sprema poklone za sve nove klijente.

Prethodne dve godine nanele su velike udarce pojedinim granama privrede, a vi najavljujete širenje. Šta je recept?

Do uspeha su nas doveli zajedno, profesionalno, tačno i ažurno vođenje poslovnih knjiga i naši klijenti sa kojima gradimo dugoročne poslovne odnose zasnovane na poštenju i poverenju.

Uglavnom se na početku saradnje sa klijentima dogovorimo da oni svoje vreme posvećuju razvijanju biznisa, a mi naše vreme brojevima, koristeći savremena tehnološka rešenja. Takvim načinom rada i pristupom poslu, u pravu ste, završavamo uspešno i 2021. godinu i početkom naredne godine otvaramo naše predstavništvo u Beču.

Pošto do uspeha nismo došli sami, želimo da obradujemo poklonom sve one koji planiraju da počnu s nama da rade.

Hoćete otkriti čitaocima o kakvom poklonu je reč?

Promena računovodstvene agencije nije odluka koja se donosi ni lako ni brzo, jer ni proces prelaska iz jedne agencije u drugu nije ni lak ni jednostavan.

Zbog toga se mi trudimo da taj proces tranzicije, što više olakšamo. Svim novim klijentima koji dođu kod nas tokom januara i februara unos početnog stanja nećemo naplaćivati, to je naš poklon - usluga u vrednosti 300 evra.

Zašto baš u januaru i februaru?

Januar je idealan mesec za započinjanje poslovne godine sa novom računovodstvenom agencijom i kretanje od nule.

Poreski period za koji se obračunava porez na dobit preduzeća zovemo poslovna godina.

Poslovna godina je kalendarska godina, osim u slučaju prestanka ili otpočinjanja obavljanja delatnosti u toku godine, uključujući i statusne promene. Dakle, početak godine uključuje otvaranje nove poslovne godine, nove podatke, nove obračune, jer smo račune sveli u decembru prethodne godine.

Zbog čega je važno da firma ima dobrog računovođu, koliko zapravo računovođa može da doprinese razvoju biznisa?

Iz mog ugla, dobar računovođa je 70% obavljenog posla, kada je razvijanje biznisa u pitanju.

Kada imate dobrog računovođu, on brine o finansijskom zdravlju vašeg preduzeća i na osnovu vaših poslovnih knjiga i finansijskog stanja zajedno sa vama planira vaš sledeći korak.

Jednostavno ako se napravi dobra raspodela posla u kojoj se vlasnik firme bavi idejama za razvoj biznis, a računovođa brojevima, uspeh ne može da izostane.

Govorili ste o tome da koristite savremena tehnološka rešenja. Šta takvim načinom rada dobijaju klijenti?

Savremene tehnologije računovodstvo čine efikasnijim i ažurnijim. Od kada koristimo inovativna softverska rešenja, poslovanje naših klijenata efikasnije je za 60% , a šansa da se bilo kakva greška potkrade svedena je na minimum.

Klijenti sada imaju pristup svojim poslovnim knjigama 24/7 i to smatram najvećim benefitom. Naši klijenti kažu, da zahvaljujući savremenim računovodstvenim programima koje koristimo, mi štedimo njihovo vreme, jer su samo jednim klikom udaljeni od svojih poslovnih izveštaja.

Valentina Kaličanin

Najveći izazov su promene zakonskih regulativa

Šta je obeležilo 2021. godinu?


Ako izuzmemo globalne probleme koji su posledice pandemije, najveći izazov su bile promene zakonskih regulativa. Ove godine, najvažnije zakonske promene tiču se fiskalizacije i e-faktura.

Dali smo sve od sebe da našim klijentima olakšamo i pojednostavimo pomenutu tranziciju i da ih pripremimo za predstojeće promene. Mi znamo da vlasnicima firmi i direktorima nije potreban eksterni računovođa, već poslovni partner. Zato smo tu da pratimo njihovo poslovanje, savetujemo, podsećamo na rokove i ispravljamo ako negde greše.

Ulažite u zlato, nekretnine i „čvrste valute“

Kako biste ocenili trenutnu poslovnu klimu i šta učiniti da se stvore bolji uslovi za bolje poslovanje privatnih preduzeća?


Globalno i lokalno posmatrano, poslovna klima je na nezavidnom nivou. A veliku pretnju privredi predstavljaju i nadolazeći, jaki inflatorni udari, koji mogu veoma loše uticati na poslovanja malih i srednjih preduzeća.

Za inflatorne udare je gotovo nemoguće pripremiti se. Potencijalno rešenje bi bilo ulaganje u zlato, nekretnine (zemljište) i čvsrte valute. Ovakva ulaganja možda ne mogu da reše nadolazeće pretnje, ali svakako mogu da ih ublaže.