Subvencije za ugradnju solarnih panela

Subvencije za ugradnju solarnih panela

Novi Sad je ove godine raspisao javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za ugradnju solarnih panela. Pored Novog Sada to je učinilo još deset lokalnih samouprava u Republici Srbiji, a još četrnaest lokalnih samouprava će uskoro uraditi isto. Država je za prvo subvencionisanje za ugradnju solarnih panela izdvojila 100 miliona dinara, a građani mogu da dobiju do 50% od ukupne investicije.

Odluka prosečnog domaćinstva u Republici Srbiji da pređe na ovakav izvor obnovljive energije zavisi od više faktora, ali možemo reći da su najbitniji cena ugradnje, nejasnoće oko načina funkcionisanja i strah da ovakav izvor neće obezbediti dovoljno energije tokom zime.

Šta su solarni paneli i čemu zapravo služe?

U poslednje vreme stalno slušamo kako je skok cena električne energije u konstantnom porastu, ali i o zagađenju vazduha koje premašuje dozvoljene granice i određenim gradovima ulazi u crveno. Ono što se vidi kao logično rešenje oba problema jeste prebacivanje na obnovljive izvore energije. Solarni paneli predstavljaju jedan takav izvor.

Solarni panel je panel koji je dizajniran tako da apsorbuje sunčeve zrake kao izvor za proizvodnju električne energije ili grejanja. Kao takav, ovaj izvor energije je finansijski isplativiji, ali i bolji po našu životnu okolinu.
Broj solarnih panela se razlikuje od domaćinstva do domaćinstva. Koliko solarnih panela je potrebno jednom domaćinstvu zavisi od toga koliko energije u kilovat-satima to domaćinstvo troši. Zatim, sunčevi sati igraju veoma važnu ulogu. Jačina sunčevih zraka zavisi od godišnjeg doba, položaja na nebu, blizine Ekvatoru…Ukoliko živite na području koje je pokriveno sa manje sunčevih sati, trebaće vam više solarnih panela.
Ugradnja solarnih panela traje dugo, najviše pet dana. Ugradnja zavisi od vrste solarnog panela i broja solarnih ploča.

Nakon ugradnje solarnog panela potrebno je izvršiti zamenu postojećeg brojila. Ugrađuje se dvosmerno brojilo koje će vam pokazivati koliko energije je potrošeno ali i koliko je energije proizvedeno.
Kada govorimo o ceni solarnog panela, prosečno domaćinstvo bi za solarni panel veličine 5 kW moralo da izdvoji 4000 eura, subvencijama od države dobija polovinu od ovog iznosa. Prognozira se da bi se ova investicija isplatila za četiri godine, nakon kojih bi se samo plaćala fiksna nadoknada.

Kriterijumi za dodelu subvencija

Domaćinstva kojima će biti dodeljene subvencije biće birana u svim lokalnim samouprava na isti način, na osnovu istih kriterijuma. Kriterijumi se odnose na stanje spoljnih zidova, način grejanja, karakteristike spoljnje stolarije, kao i površina samog objekta na koji bi trebali biti ugrađeni solarni paneli. Na osnovu ovih kriterijuma možemo reći da će prednost imati ona domaćinstva koja imaju izolaciju, koja se greju na drvo, prirodni gas, pelet, gradsku toplanu i koja imaju PVC ili aluminijumske prozore. Podnosilac prijave mora biti vlasnik objekta, ako ne vlasnik onda lice koje ima prijavljen boravak u tom objektu uz pismenu saglasnost vlasnika objekta.

Održiva energija je budućnost

Solarni paneli proizvode energiju bez emisije ugljen dioksida. Ovakav vid proizvodnje energije povoljan za našu životnu sredinu. Ugradnjom solarnih panela sačuvaćemo klimu pre svega, a onda i vazduh, o čijoj zagađenosti i štetnosti po zdravllje, prirodu i sam opstanak smo već govorili u tekstu koji možete pročitati ovde.