Soft Skills edukacije

Soft Skills edukacije

Omega Consulting Team će u toku novembra i decembra realizovati otvorene treninge u oblasti liderstva, komunikacija i unapređenja menadžerskih veština i kompetencija. Zbog velikog interesovanja trening-radionica vođenja timova se realizuje i u Banja Luci i u Beogradu, dok će se decision-making trening-radionica realizovati samostalno u Beogradu. Broj mesta za učesnike je ograničen.

Treninzi će se realizovati u Banja Luci i Beogradu, i to po sledećem rasporedu:

Banja Luka 17.11 – 18.11.2023.
Trening-radionica Napredne veštine vođenja malih timova: Efikasnost i inspiracija

Beograd 29.11 – 30.11.2023.
Trening-radionica Napredne veštine vođenja malih timova: Efikasnost i inspiracija

Beograd 07.12 – 08.12.2023.
Trening radionica Vrhunski donosioci odluka: Upravljanje promenama i izazovima

Cilj treninga

Novembarske trening-radionice donose unapređenje menadžerskih znanja i veština kroz praktične primere iz prakse i metodologije koje daju uspešne rezultate. Razvoj kompetencija i podizanje nivoa samopouzdanja za menadžersku ulogu kroz usvajanje seta veština potrebnih za dugoročan uspeh. Primeri dobre prakse sa fokusom na primeni i interaktivnim vežbama. Decembarska trening-radionica donosi unapređenje znanja i veština donošenja odluka kroz upoznavanje sa alatima i sistemima koji vam mogu pomoći, kroz razumevanje preduslova za donošenje poslovnih (strateških) odluka, uloge lidera i njegovih karakteristika ličnosti u tom procesu. Trening-radionice su namenjene menadžerima svih nivoa - viši, sredni i niži, vlasnicima biznisa, rukovodiocima, tim liderima i svima koji žele da unaprede svoje lične i profesionalne kompetencije.