Smanjen broj izdatih građevinskih dozvola u novembru za 16,6 odsto

Smanjen broj izdatih građevinskih dozvola u novembru za 16,6 odsto

U novembru mesecu 2022. izdato je 2 782 građevinske dozvole, što predstavlja smanjenje od 16,6% u odnosu na isti period prethodne godine. Od ukupnog broja dozvola izdatih u novembru 84,3% dozvola odnosi se na zgrade, a 15,7% na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 83,2% dozvola izdato je za stambene, a 16,8% za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (74,5%).

Prema dozvolama izdatim u novembru 2022. u Republici Srbiji, prijavljena je izgradnja 3 318 stanova, s prosečnom površinom od 71,7 m². Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama 10,5% stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom od 141,4 m², a 88,5% stanova biće građeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 62,8 m².

Predviđena vrednost radova novogradnje u novembru 2022. iznosi 82,6% od ukupno predviđene vrednosti radova. Posmatrano prema oblastima, najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti, 34,8% od predviđene vrednosti novogradnje, zatim slede Južnobačka oblast (10,2%), Sremska oblast (6,8%) i Raška oblast (6,2%), dok se učešća ostalih oblasti kreću od 0,1% do 4,9%.

Indeksi izdatih gradjevinskih dozvola u Republici Srbiji

https://publikacije.stat.gov.rs/G2023/htmlL/G20231011.html#

Metodološka objašnjenja

Podaci o izdatim građevinskim dozvolama preuzimaju se iz Centralne evidencije objedinjenih procedura, koju, prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 132/14, član 8), vodi Agencija za privredne registre.

U okviru ovog istraživanja, pojmom „građevinska dozvola“ objedinjuju se građevinska dozvola za izgradnju građevinskog objekta i rešenje kojim se odobrava izvođenje radova po članu 145 Zakona o planiranju i izgradnji. Izdate građevinske dozvole i odobrenja za izvođenje radova na osnovu usaglašenog zahteva obuhvaćeni su samo ako je izgradnja prvi put odobrena. Obuhvataju se dozvole za sve vrste građevina opisane u Klasifikaciji vrsta građevina, tj. za zgrade i ostale građevine, i prikazuju se po teritorijama na kojima će se izvoditi planirani radovi u zemlji.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Detaljna metodološka objašnjenja ovog istraživanja nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku:

https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=05&s=0.

Izvor i foto: www.stat.gov.rs