Sarački zanat opstaje u Rumi

Sarački zanat opstaje u Rumi

Da li ste ikada čuli za sarački zanat? Ko su sarači i čime se oni zapravo bave, i kako je ovaj, skoro već zaboravljeni zanat uspeo da se održi u Rumi, saznajte u narednim redovima.

Ko su bile zanatlije

Zahvaljujući razvoju mašinske proizvodnje kroz istoriju razni stari zanati su vremenom postali malobrojni i nepopularni ili su se skroz ugasili, ali ako se vratimo i sagledamo istoriju shvatićemo koliko su zanatlije bili važni i cenjeni ljudi.

Pravi majstori su su se cenili i imali su svoje učenike. šegrte. To su bili uglavnom dečaci koji su dolazili da “pokupe” zanat. Učenje zanata trajalo je tri godine, a po završetku šegrtvovanja šegrti su postajali kalfe i obično su ostajali da rade kod istog majstora, samo su sada za svoj rad dobijali platu. Da bi postali majstori, kalfe su morale da polože majstorski ispit i dobijale su Majstorsko pismo kao potvrdu da su dovoljno stručni da mogu da otvore svoju radnju. U Srbiji su se zanatima prvo bavili Turci, pa su zanati najpre nosili turske nazive.

Danas je sve manje zanata, a tome možemo da zahvalimo načinu i brzini života koji svi vodimo, kao i modernizaciji i mehanizaciji. Uprkos vremenu, neki zanati opstaju najčešče u porodicima koje ga prenose sa kolena na koleno, a u poslednje vreme, neretko, srećemo pojedince koji su se hrabro upustili u učenje nekog zanata i u borbu sa svim što takav posao sa sobom nosi. Takav primere imamo u Rumi kada je u pitanju, možda već zaboravlje sarački zanat.

Ko su sarači?

Sarač je zanatlija koji izrađuje predmete od kože, pre svega sedla, opasače, kajase, futrole i slično. Prvi sarači su se zabeleženi još u srednjem veku. Danas je sarački zanat jako redak i skoro potpuno zaboravljen. Majstore su zamenile mašine.
Proces prerade i pripreme kože podeljen je u tri faze. Na početku je sarač sve tri faze obavljao sam, zatim je spremnu kožu kupovao od vargi, i na kraju, danas, sarači obrađuju fabrički spremnu kožu. Sarač kožu obrađuje ručno, a među najpoznatijim alatima koje koristi je saračko šivo i igla kojom kožu ručno ušiva. Pored toga koristi mnogobrojan alat koji mu je neophodan za spremanje i obradu kože poput različitih sečiva, makaza, zumbi i kalupa.

Sarački zanat nije zaboravljen u Rumi

Jedan od svetlih primera saračkog zanata je porodica Brzovan iz Rume. Zahvaljujuči ljubavi prema ovom zanatu i prenosa istog sa kolena na koleno, sarački proizvodi iz Rume obišli su svet zahvaljujuči načinu i kvalitetu same izrade. Najčešče se radi o amovima i konjskoj opremi koja je vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujuči potražnji koja je sve veća za jedinstvenim i ručno rađenim proizvodima, nadamo se da će sarački zanat opet doživeti sjaj kakav zaslužuje.