Roming se ukida sledećeg leta

Roming se ukida sledećeg leta

Roming će, od 1. jula 2021. godine biti potpuno ukinut u regionu Zapadnog Balkana. Ova informacija potvrđena je na otvaranju trećeg Digitalnog samita ZB, čiji je domaćin Tirana.

Istorijskim sporazumom iz Beograda 2019. godine počelo je fazno ukidanje rominga koje će biti okončano 1. jula 2021. godine. Treći korak će, kako se moglo čuti na Samitu, biti smanjivanje rominga između zemalja Zapadnog Balkana i EU.

Ubrzana digitalizacija treba da doprinese integraciji tržišta zemalja ZB, a na Samitu lidera EU i ZB u Sofiji, koji će biti održan 10. novembra u okviru Berlinskog procesa, biće potvrđena ideja o jedinstvenom tržištu zasnovanom na slobodi protoka ljudi, robe, kapitala i usluga. Cilj je da se stvore nove mogućnosti za rast kompanija i otvaranje novih radnih mesta.