Rok za predaju izveštaja o transfernim cenama

Rok za predaju izveštaja o transfernim cenama

Ako poslujete sa povezanim licima u zemlji ili izvan njenih granica, obavezni ste da do 31.03. izradite izveštaj o transfernim cena.

O tome ko su povezana lica i šta su transferne cene, pročitajte klikom na LINK.

S obzirom na to da je rok za predaju finansijskog izveštaja, 31. mart, vi do tada morate izraditi i dokument kojim ćete prikazati vaše transakcije sa povezanim licima. Bez izrađenog izveštaja koji će pokazati kako transakcije utiču na vaš poreski bilans, ne bi trebalo predavati finansijski izveštaj.

U slučaju da transakcije ne utiču na vaše stanje u poreskom bilansu, u obavezi ste da uz finansijski izveštaj i poreski bilans, Poreskoj upravi dostavite i izrađeni izveštaj o transfernim cenama.

Ukoliko se ispostavi da transakcije sa povezanim licima ipak utiču na stanje poreskog bilansa, onda ćete osim predaje izveštaja Poreskoj upravi, te promene u bilansu i prikazati.

Rok za predaju i izradu izveštaja o transfernim cenama

31.03. – Kao što smo već rekli, do 31. marta morate izradi izveštaj o transfernim cenama.

29.06. – Predaja izveštaja o transfernim cenama Poreskoj upravi.

Ako ste obveznik revizije, onda su datumi za vas drugačiji:

29.06. – je datum do kojem morate i izraditi i predate izveštaj o transfernim cenama Poreskoj upravi.

Tek nakon ovog roka (29.06), ako ne ispunite svoje zakonske obaveze možete očekivati kaznu koja se kreće od 50.000 rsd do 2 miliona dinara.

Vizija računovodstvo vam možem pomoći da vaše obaveze izmirite do zakonom propisanog roka i izbegnete novčane kazne. Kontaktirajte ih već danas, a oni će se detaljno i precizno posvetiti izradi vašeg elaborate.

Vaše je da popunite formular, a oni će vas kontaktirati u naredna 24h kako bi se detaljnije dogovorili oko saradnje.

Sadržaj izveštaja o transfernim cenama
Kako se transferne cene obračunavaju?
Zašto ste u obavezi da predaze izveštaj o transfernim cenama?

Odgovore potražite na LINKU.