Sporazum Srbija i Kina

Radionica: Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine

U Pekingu je 17. oktobra potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Sporazum je potvrđen od strane Narodne skupštine Republike Srbije 26.oktobra 2023.godine i objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije.

 

Sporazum o slobodnoj trgovini sa Srbijom je prvi koji je Kina sklopila sa nekom od zemalja centralne ili istočne Evrope. Trgovinski dogovor podrazumeva potpuno ili postepeno ukidanje carina na uvoz robe u zavisnosti od dogovorene kategorije robe.

 

Radionica se organizuje sa predstavnicima Ministarstva finansija koji su direktno učestvovali u sačinjavanju ovog sporazuma.

 

Teme o kojima će se govoriti na radionici su:

 

Liste koncesija pri uvozu u Republiku Srbiju i Narodnu Republiku Kinu- kategorije roba po osetljivosti, primena preferencijalnih stopa carine i drugih dažbina

-predavač: Nadica Pantović, načelnik Odeljenja za carinsku politiku, Sektor za carinski sistem i politiku, Ministarstvo finansija Republike Srbije

 

Pravila o proteku robe-kriterijumi za sticanje porekla i procedure za primenu

-predavač: Tatjana Stanić, viši savetnik, Sektor za carinski sistem i politiku, Ministarstvo finansija Republike Srbije

 

Carinske procedure i oklašice u trgovini između Republike Srbije i Narodne Republike Kine

-predavač: Milka Živanović, načelnik Odeljenja za carinski sistem, Sektor za carinski sistem i politiku, Ministarstvo finansija Republike Srbije


Za radionicu se možete prijaviti OVDE.