Putem programa "Moja prva plata" posao dobilo 576 mladih

Putem programa "Moja prva plata" posao dobilo 576 mladih

Ministarka za rad Darija Kisić Tepavčević i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, ocenili su da je program Moja prva plata, koji je omogućio mladima da uz državnu subvenciju steknu prvo radno iskustvo, postigao veliki uspeh.

Ovaj program, prema rečima ministarke, je pokazao veliku zainteresovanost mladih, jer je 80 odsto onih koji su učeštvovali rekli da bi taj program preporučili prijateljima, ali i naveli da bi nastavili da rade kod istog poslodavca. To su, smatra ministarka, jasni pokazatelji da treba da se nastavi sa programom.

Čadež je rekao da su 2/3 kompanija pokazale interesovanje da zaposle mlade ljude koji su bili u programu, dok je više od 1/3 kompanija na državnu naknadu, mladima dodavalo državna sredstva.

U programu Moja prva plata učestvovalo je 8.540 kompanija, a on je aktivirao 8.453 ljudi. Najveći deo sticao je rano iskustvo u privatnom sektoru, a među njima više od 60 odsto žena. Do 16. juna zaposlilo se 576 ljudi iz ovog programa.