Pribavljanje uverenja o plaćenom porezu elektronskim putem

Pribavljanje uverenja o plaćenom porezu elektronskim putem

Poreska uprava je omogućila pribavljanje uverenja o plaćenom porezu elektronskim putem. To će građanima i privrednicima uštedeti najmanje dva miliona evra godišnje.

Ovim je delimično rešena najdugovečnija preporuka Sive knjige, koja datira još iz 2009. i jedan od prioritetnih zahteva članova NALED-a. Takođe, ovu proceduru građani i privreda izabrali su kao prvu koju bi trebalo digitalizovati, u okviru kampanje Pitajte kada, koju je NALED realizovao tokom prošle godine u cilju unapređenja javnih usluga.

 Jedan je od najučestalijih administativnih postupaka

Dobijanje poreskog uverenja jedan je od najučestalijih administativnih postupaka, s obzirom na to da je ovaj dokument potreban za učešće na tenderima, u poslovanju s bankama, radi upisa ili brisanja iz registara i dr. Kako je u tim poslovima neophodno podneti i potvrdu PU i potvrdu lokalne poreske administracije o prestanku poreskih obaveza ili njihovom redovnom izmirivanju, često se dešavalo da važenje jednog dokumenta (pet dana) istekne pre dobijanja drugog (rok za izdavanje je bio 15 dana) i da se privrednici nađu u začaranom krugu birokratije, što je sada rešeno.

"U sledećoj fazi razvoja sistema, trebalo bi omogućiti da privreda elektronski pribavlja i potvrde lokalnih poreskih administracija odnosno da ta dva dokumenta budu objedinjena, kao i da budu ukinute prateće takse", rekla je direktorka tima za regulatornu reformu u NALED-u Jelena Bojović

Zadržana praksa naplate dve takse

Problem predstavlja činjenica da je zadržana praksa naplate dve takse od ukupno 620 dinara (za podnošenje zahteva i dobijanje dokumenta), kao i u vreme kada je procedura obavljana na šalteru. Stav NALED-a je da takse za elektronske usluge ne bi trebalo naplaćivati, imajući u vidu da najveći deo posla obavlja softver, a ne službenici. Predlog NALED-a je i da bi građane i privredu trebalo osloboditi obezbeđivanja dokaza o plaćenom porezu u postupcima pred državnim organima, odnosno da podatke iz ovih dokumenata institucije pribavljaju elektronskom komunikacijom s PU, na šta ih zakon i sada obavezuje.

Izvor: BIF

Foto: Pixabay / Sonel