Poziv privrednicima: Besplatni seminari u 12 gradova Srbije

Poziv privrednicima: Besplatni seminari u 12 gradova Srbije

Poslovna akademija Privredne komore Srbije (PKS) najavljuje seriju besplatnih jednodnevnih seminara u 12 gradova širom zemlje posvećenih ključnim izazovima za privredu na putu zelene transformacije. Tema seminara obuhvata CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), dekarbonizaciju, ESG (Environmental, Social, and Governance), Due Diligence, monitoring i izveštavanje.

Seminarima će biti obuhvaćene kompanije koje posluju u industriji gvožđa/čelika, cementa, aluminijuma, đubriva, električne energije i vodonika, a koje će postati obveznici novog mehanizma za prekogranično izjednačavanje ugljenika (CBAM), uvedenog od strane Evropske unije.

"CBAM podrazumeva sistem naplaćivanja taksi u zavisnosti od sadržaja ugljenika u određenim proizvodima koji se uvoze u EU iz zemalja sa manje ambicioznim klimatskim politikama", izjavila je Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike, i direktor Poslovne akademije PKS.

Zelena transformacija je sveobuhvatan, kompleksan i zahtevan proces koji podrazumeva prelazak ka niskougljeničnom i održivom poslovanju, predstavljajući jedan od najvećih generacijskih, ekonomskih i društvenih izazova današnjice.

Prvi u nizu seminara počinje već sutra, 13. novembra, u Regionalnoj privrednoj komori (RPK) Subotica. Svi zainteresovani privrednici mogu se prijaviti putem e-mail adrese akademija@pks.rs.

Nakon Subotice, seminari će se održati u RPK Leskovac 17. novembra, RPK Kruševac 22. novembra i RPK Valjevo 24. novembra. Sledećeg meseca, obuke će biti održane u RPK Požarevac 1. decembra, zatim, u RPK Kraljevo 6. decembra, RPK Užice 8. decembra, RPK Novi Sad 11. decembra, RPK Niš 13. decembra, RPK Kragujevac 15. decembra i u RPK Zaječar 22. decembra. Termin dvanaeste obuke u Beogradu će biti naknadno utvrđen, a obuke će se nastaviti i tokom januara 2024. godine u ostalim regionalnim privrednim komorama koje nisu pokrivene terminima ove godine.

Mirjana Kovačević podseća da je CBAM uredba usvojena u julu ove godine, a primena je počela 1. oktobra i odnosi se na određenu robu koja se proizvodi u industrijama gvožđa/čelika, cementa, aluminijuma, đubriva, električne energije i vodonika.

"Aktivnosti PKS na ovom polju imaju za cilj da pokrenu prilike za zeleni rast, da daju podsticaj unapređenju konkurentnosti domaće privrede i doprinesu daljem razvoju i plasmanu domaćih proizvoda i usluga na različitim tržištima. Ove promene zahtevaju temeljnu pripremu svake pojedinačne organizacije na promeni svesti o značaju, sadržaju i neophodnosti suočavanja sa izazovima koji su pred nama", ističe Kovačevićeva.

Seminari će obuhvatiti teme koje se tiču ESG rizika i održivog poslovanja, novih CSR direktiva i načina utvrđivanja ESG rizika. Takođe, obrađivaće se ključna pitanja vezana za pripremu za CBAM, šta podrazumeva ugljenični otisak proizvoda i kako se priprema GHG izveštaj. Pružiće se stručna i savetodavna podrška privredi u vezi lanca snabdevanja i Due Diligence u oblasti ljudskih prava i životne sredine, kao i objašnjenje svih detalja vezanih za monitoring i izveštavanje, zakonske obaveze i međunarodne stand