Potrošači informišite se o svojim pravima!

Potrošači informišite se o svojim pravima!

Potrošači se ovoga leta susreću sa problemima koji se odnosi na neznanje o tome kakav je kvalitet robe koju kupuju, da li je saobrazan sa deklaracijom koju je izdao proizvođač, da li stvarno porošač kupuje original proizvod kako mu trgovac prezentuje pa sve do aktuelnih problema sa turističkim uslugama nastalim usled više sile ove letnje sezone.

Potrošači, takođe, ovog leta imaju pravo da znaju kakav je svakodnevni kvalitet vode na bazenima, kakvog je kvaliteta materijal opreme za plažu ko što su kupaći kostimi, dušeci, gume, dečije plastične igračke ...

Na probleme potrošača i novinama koje donosi Zakon o zaštiti potrošača, usvojen od strane Vlade Srbije, ukazuje Violeta Stamenković, dilomirani pravnik. Stamenković je jedna od 13 posrednika u Srbiji, koja se nalazi na listi tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija RS.

-Bitna promena u predlogu Zakona je nametanje obaveze trgovcima, da moraju da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova sa kupcima. Značajno je i to što će svaka radnja morati da istakne obaveštenje da je prodavac po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Što znači da je kazna za one koji odbiju da učestvuju u medijaciji (vansudskom poravnanju) ili ne objave obaveštenje da kupac ima pravo na vansudsko rešavanje spora 50 000 dinara - rekla je Stamenković.

U zakonu je predviđeno da kupac neće morati da plati uslugu majstora za popravku ukoliko mu majstor, nije dostavio specifikaciju radova ukoliko je iznos popravke veći od 5 000 dinara.

Novim zakonom je zabranjeno direktno oglašavanje telefonom, faksom ili elektronskom poštom, bez prethodnog pristanka potrošača. Prodavci koji se ne budu obazirali na podatke u registru pod stavkom "Ne zovi", rizikuju plaćanje kazne od 50 000 dinara.

Kakvo je stanje trenutno u Srbiji kad je u pitanju rešavanje potrošačkih sporova, pokazatelj je zvanični Izveštaj o radu nacionalnog registra potrošačkih prigovora za 2020. godinu. U izveštaju se ističe da je veliki problem u nedovoljnoj informisanosti potrošača. Preporuka je da aktivnosti trebaju da budu usmerene na unapređenje i jačanje sistema vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, unapređenje saradnje ključnih aktera u ovoj oblasti: resorno ministarstvo-lokalna samouprava-udruženja za zaštitu potrošača; unapređenje informisanosti potrošača kroz sistemski pristup uvođenja zaštite potrošača u nastavni program.

Naime, prema Izveštaju o radu nacionalnog registra potrošačkih prigovora koje se nalazi na sajtu Ministarstva trgovine, u toku 2020. godine evidentirano je 22 213 potrošačkih prigovora. Od ukupnog broja prigovora potrošača najviše prigovora bilo je u regionu Beograda 52,79%, zatim u regionu Vojvodine 20,61%, Šumadije i Zapadne Srbije 15,24% dok je u regionu Istočne i Južne Srbije 11,36%.

Najveći broj prigovora potrošača, u toku prošle godine, odnosio se na robu i to 76,06%, dok se 23,94% prigovora odnosilo na usluge.

Kad je u pitanju vrsta robe, najviše prigovora potrošača se odnosilo na obuću (22,01%), belu tehniku (9,71%), televizore (8,04%), mobilne telefone (7,01%), računare i IT opremu (6,54%), kućne aparate (6,20%), odeću (6,06%), kao i na nameštaj/stolariju i opremu za enterijer (5,81%).

-Možete i Vi postati posrednik, odnosno, medijator u vansudskom rešavanju potrošačkih sporova. Lica sa visokom stručnom spremom, da mogu pohađati obuku u cilju dobijanja licence posrednik, odnosno, medijator. Obuku će realizovati Fakultet političkih nauka Beograd, od 13. do 17. septembra. Zainteresovani za ovu obuku mogu dobiti sve informacije putem emaila reg.kancelarijaposrednika@gmail.com - rekla je Stamenković.