Poslodavci se do sutra prijavljuju za program Moja prva plata

Poslodavci se do sutra prijavljuju za program Moja prva plata

Poslodavci koji žele prijaviti svoje učešće na Javnom pozivu Moja prva plata mogu to uraditi do 25. septembra. Informacije o programu i načinu prijave mogu se dobiti na sajtu www.nsz.gov.rs i www.mojaprvaplata.rs.

Program Moja prva plata podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog lica za samostalan rad, odnosno, praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad.

U program se uključuju nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Trajanje programa je 9 meseci. Angažovanim licima se isplaćuje naknada u visini od 20 000 dinara za srednju stručnu spremu i 24 000 dinara za lica sa visokim obrazovanjem.

Na današnji dan, na nivou Srbije, učešće u programu je prihvatilo 30 600 nezaposlenih lica. Zvanično prijavljivanje kandidata vršiće se elektronskim putem na portalu www.mojaprvaplata.gov.rs u periodu od 1. oktobra do 15. oktobra. Kandidati prilikom prijave treba da dostave radnu biografiju i skeniranu diplomu o stečenoj kvalifikaciji.