Poslednji rok za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana je 16. maj

Poslednji rok za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana je 16. maj

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu, podnosi se najkasnije do 16. maja 2022. godine. 

Zakonski rok za predaju prijave je 15. maj, koji ove godine pada u nedelju, zbog čega je krajnji rok za predaju prijave pomeren za dan kasnije.

Obveznici su sva fizička lica čiji ukupan neto dohodak u 2021. godini premašuje trostruki iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Srbiji.

Prema objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna godišnja zarada u Republici Srbiji u 2021. godini iznosila je 1.089.408 dinara, što znači da su fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2021. godini veći od 3.268.224 dinara obavezna da podnesu pomenutu poresku prijavu.

Šta se smatra dohotkom?

Na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana, dohotkom se smatra:

*Godišnji zbir zarada, oporezivi prihod od samostalne delatnosti i autorskih i srodnih prava, kao i prava industrijske svojine.

*Takođe, u dohodak ulaze i oporezivi prihod od nepokretnosti, davanja u zakup pokretnih stvari, oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka, kao i od pružanja ugostiteljskih usluga.

 

Šta sve ulazi u kalkulaciju za godišnji porez na dohodak građana pročitajte na sajtu Vizija računovodstva