Popularnost lovnog turizma

Popularnost lovnog turizma

Vojvodina je oduvek bila poznata kao predeo bogat lovnom divljači, pa je tako lovni turizam razvijen u svim njenim delovima. Lovišta u ovom delu zemlje spadaju u najelitnija kako zbog velikog bogatstva ovog ravničarskog predela, tako i zbog održavanja lovišta na visokom nivou koje rado posećuju domaći i inostrani turisti.

Razvoj lovnog turizma

Turizam je privredna grana koja ima relativno stabilan i kontinuiran rasti i razvoj. Međutim, ovo razvijeno tržište biva prezasićeno standardnim programima i aranžmanima, što otvara mogućnost za razvoj selektivnih oblika turizma u kojima značajno mesto zauzima i lovni turizam.

Od ostalih oblika turizma, lovni turizam se izdvaja zbog toga što predstavlja sastavni deo lovnog privređivanja i ima odlike specifiče ponude i potražnje. Takođe, ovu vrstu turističkog kretanja ne odlikuje masovnost već elitnost i u njemu učestvuju turisti veće platežne moći.

Potencijal Žablja u razvoju lovnog turizma

Žabaljsko lovačko udruženje "Stara Tisa” sastoji se od četiri lovačka udruženja iz Žablja, Čuruga, Đurđeva i Gospođinaca čiji se članovi bave očuvanjem lovišta i divljači trudeći se da njen broj na godišnjem nivou bude optimalan.

Opština raspolaže sa 30.000 hektara produktivnog terena sa lovnim objektima poput hranilišta i pojilišta za stalno gajene divljači – divljih svinja, srna, zeca, jarebica i fazana.
Lovište se oslanja na reku Tisu koja sa plodnim oranicama i šumama pravi idealne stanišne uslove za srneću divljać koja zajedno sa sitnom, pernatom divljači čini ponudu koja se pruža u sklopu lovnog turizma.

Ova vrsta turizma najizraženija je u Žablju i Čurugu gde je primaran lov na visoku divljač i srndaće, a potom i na crnu divljač i fazane. Brojnost prelepica i grlica na ovim terenima je velika, tako da se gostima pruža prilika za aktivan lov i dobar ulov. Takođe, specifične potrebe lovaca pored kvalitetnog lova i divljači, čine i aktivan odmor i rekreacija i boravak u zdravom i prirodnom okruženju koje ova opština itekako može da ponudi.

Celokupna lovna privreda, preko lovnog turizma značajan je pokretač drugih komplementarnih delatnosti, odnosno onih koje svoje proizvode i usluge mogu plasirati preko ovog vida turizma, te predstavlja značajan deo privrednog razvoja.