pomoc porodiljama

Pomoć porodiljama za kupovinu nekretnine: Kako da dobijete 20.000 evra od države

Svaka žena koja se ove godine ostvarila u ulozi majke ili koje će se tek ostvariti, a nema rešeno stambeno pitanje, može podneti zahtev za pomoć i podršku države u maksimalnom iznosu do 20 hiljada evra ili 20 odsto od vrednosti nekretnine koja se kupuje.

Zahtev se podnosi u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Uslovi za prijavu

Da bi ostvarile prava na pomoć od države, žene moraju da ispune dva uslova:

1.Nekretnina koje će biti kupljena je prva nekretnina u njihovom vlasništvu.

2.Primanja supružnika ili vambračnih partnera ne prelaze dve prosečne zarade.

Kada je reč o starosnoj granici žene i broju dece, ne postoje nikakva ograničenja i uslovi. Dakle, nije bitno da li je reč o prvom ili četvrtom detetu, bitno je da je dete rođeno u 2022. godini.

Neophodna dokumenta

Na pultovima Sekretarijata možete pronaći odštampane obrasce u kojima piše šta je od dokumentacije za prijavu potrebno. Kako iz gradskog Sekretarijata za socijalnu zaštitu kažu, skoro sva dokumenta se pribavljaju po službenoj dužnosti.

“Potrebno je da dostavite kupoprodajni ugovor ili izjavu da ne posedujete stan, a sve ostalo, kao što je izvod iz matične knjige rođenih, državljanstva, podaci o primanjima, vadi organ državne uprave, odnosno Sekretarijat za socijalnu zaštitu” – rekla je gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.

"Nije važno da li vam je to prvo ili četvrto dete, jer se pomoć dobija bez obzira koje je dete po redu, a ne postoji ni starosna granica. Znači, svaka žena koja se ostvarila u ulozi majke ove godine ili koje će se tek ostvariti može da podnese ovaj zahtev, bitno je da znaju da nemaju ograničenja što se tiče ova dva uslova" – objasnila je Stanisavljević za TV Pink.

Doneto prvo rešenje za pomoć majkama pri kupovini stana

Komisija Vlade Republike Srbije za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, donela je prvo pozitivno rešenje kojim se odobrava pomoć države u iznosu do 20.000 evra za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine.

U okviru mere pomoći za majke koje su dobile dete nakon 1. januara ove godine, novčanu pomoć države dobila je porodica iz Sombora koja ima tromesečnu bebu, za kupovinu prvog stana od 96 kvadrata.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju bilo je predlagač izmena Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom u dva navrata u prethodnoj godini, čime je poboljšan položaj porodica i majki u našoj zemlji.

Nove mere pronatalitetne politike, Ministarstvo i Vlada Srbije, doneli su u cilju zaustavljanja negativanog trenda stope nataliteta i značajnog doprinosa podsticaju rađanja.

Mera populacione politike za učešće u kupovini prvog stana je u zakonu definisana kao pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene kuće ili stana, po osnovu rođenja deteta. Nosilac ovog prava je majka koja po prvi put stiče nekretninu u vlasništvo.

Pored ove mere, od 1. januara 2022. godine, roditeljski dodatak za rođenje prvog deteta umesto 100.000 dinara iznosi 300.000, a dosadašnja davanja za drugo, odnosno treće dete, uvećana su za 100.000 dinara i isplaćuju se jednokratno.

Takođe, unapređen je i položaj majki dece sa invaliditetom, majki “poljoprivrednica“, kao i svih zaposlenih porodilja, koje od prošle godine imaju zagarantovan “minmalac“ za vreme porodiljskog odsustva, bez obzira na visinu zarade.

Verujemo da će i u narednom periodu Ministarstvo i Vlada Srbije nastaviti da unapređuju ovaj Zakon i rade na osnaživanju porodice.

Izvor: Vizija Računovodstvo, www.minbpd.gov.rs