Politički položaj žena u Rumi

Politički položaj žena u Rumi

Tokom poslednjih decenija žene u Srbiji postaju vidljivije kao subjekti u političkom sistemu, ali postoji dilema u kojoj meri je njihova prisutnost ekvivalentna njihovim mogućnostima učešća u političkom životu, posebno ukoliko se radi o manjim opštinama.

Republika Srbija je, kao i mnoge ostale zemlje, usvojila program rodne kvote kako bi se ublažio marginalizovan položaj žena u politici u kojoj značajno mesto idalje zauzimaju muškarci.

Manjak osvešćenosti i nedostatak hrabrosti

Prema rezultatima istraživanja rađenim u opsegu od godinu dana, žene su na nivou podele vlasti u Rumi delegirane na svim poljima i daleko manje zastupljene na pozicijama moći i odlučivanja u odnosu na muškarce. Najčešće, razlog tome je nedovoljna osvešćenost po tom pitanju, neprepoznavanje istog kao značajnog ili nedostatak hrabrosti da se uključe u politički život.

U ovoj opštini žene su u poslednjem sazivu skupštine uzele učešće od 44,19% usvajanjem Zakona o izmeni zakona o lokalnim izborima iz februara 2020. godine. Ovim izmenama propisano je da na izbornoj listi bude 40% kandidata manje zastupljenog pola. Iako je ovo zadovoljilo zakonske propise idalje stoji pitanje o pasivnom učešću žena u politici, bez čega nema govora o postojanju rodne ravnopravnosti.

Prisustvo žena u predstavničkim telima

Ovako procentualna prisutnost žena u političkom životu u Rumi, doprinela je da one budu vidljivije više nego što je to bio slučaj ranijih godina. Trenutno, one zauzimajudeo odborničkih mesta i nalaze se među direktorima javnih preduzeća i ustanova kulture. Deo njih koje su se odvažive da uđu u politiku bile su pokrenute željom za promenom postojećeg stanja, kako bi pružile pomoć marginalizovanim i ugroženim grupama stanovništva i bile društveno aktivne.

Međutim, iako se deo njih trudi da odgovori na zadatke profesije, veći broj žena u politici sebe ne predstavlja kao aktivni, već pasivni politički subjekat. Shodno tome, njihov doprinos političkoj lokalnoj sceni je manji od mogućeg.

Na kraju, broj žena u politici jeste pokazatelj političke participacije. Kako bi žene u potpunosti i ravnopravno sa muškarcima mogle da učestvuju u preoblikovanju i vođenju politike neophodno je da se promene i unaprede vrednosni stavovi svih građana republike.

 Pročitajte INTERVJU sa Aleksandrom Ćirić, predsednicom Opštine Ruma