Pokrajina raspisala konkurse za nabavku mašina, opreme, softvera i repromaterijala

Pokrajina raspisala konkurse za nabavku mašina, opreme, softvera i repromaterijala

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je konkurs za nabavku mašina, opreme i softvera, kao i konkurs za nabavku repromaterijala. Za ova bespovratna sredstva mogu da konkurišu mikro i mala privredna društva i preduzetnici. Rok za podnošenje prijava za oba konkursa je 16. mart.

Za konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina, opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2021. godini pokrajinski sekretarijat je namenio ukupno 41 000 000 dinara. Ova sredstva namenjena su za subvencionisanje troškova i to za:

1. osnovna sredstva koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 16. marta 2020. godine do 1. marta 2021. godine ili

2. osnovna sredstva koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o dodeli bespovratnih sredstava.

Iznos sredstava odobrava se do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke i drugih troškova, a prema vrsti osnovnog sredstva.

Za mašine i opremu – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 300 000 dinara do najviše 4 900 000 dinara, s tim da minimalna vrednost jedne mašine ili pojedinačnog komada opreme ne može biti manja od 75 000 dinara bez PDV, za softver – od najmanje 100 000 dinara do najviše 500 000 dinara, a za nematerijalnu imovinu – od najmanje 50 000 dinara do najviše 300 000 dinara.

Sve informacije o konkursu i potrebnoj dokumentaciji možete pogledati ovde.

Za konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala u 2021. godini Pokrajina je obezbedila 118 000 000 dinara.

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen (kumulativno) u celosti, u periodu od 16. marta 2020. godine do 1. marta 2021. godine. Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 350 000 dinara do najviše 4 900 000 dinara, odnosno do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke. Kao predmet prijave (označeni repromaterijal) priznaju se samo oni za koje su svi računi u celosti isplaćeni.

Detaljne informacije o konkursu možete pogledati ovde.

Pravo da učestvuju na oba konkursa imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom na teritoriji Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 30. decembra 2018. godine (imaju aktivan status) i koji su razvrstani na mikro ili mala pravna lica – privredni subjekti.